søndag 6. april 2014

En helg fylt med tro

Som jeg nevnte i forrige post var jeg på skolegudstjeneste i frelsesarméen i dag. I går var jeg på skolegudstjeneste i adventistkirken. I tillegg har jeg vært på møter i min egen menighet både i går og i dag fordi vi har en årlig global konferanse som blir sattelittoverført til vårt møtelokale.
Begge skolegudstjenestene handlet om tro som var månedens verdi på skolen forrige måned. De yngste barna som hadde gudstjeneste i går presenterte fortellingen om enken i Sarepta, hun som fikk et løfte av  proveten Elias løfte om at melkrukken hennes ikke skulle bli tom før hungersnøden var over om hun ville bruke litt av det siste melet hun hadde for å gi ham brød. Hun stolte på hans løfte, og fikk den lovede velsignelsen.
Rektor holdt en fin tale der han snakket om at å tro er nettopp å stole på,. På engelsk finnes to ulike ord for tro nemlig belive og Faith. Faith har nettopp denne betydningen av personlig tillit.
Senere på kvelden da jeg hadde lagt meg tenkte jeg på disse ordene, og plutselig slo ordet Faithfull meg, det som vi på norsk kaller trofast, altså fast i troen kaller engelskmennene for "full av tro" Og er det ikke slik det er med oss. Det er når vi er fulle av tro og tillit til Gud at vi får kraft til å holde fast ved det vi mener er sant og rett.
Denne helgen har vært full av trosfremmende opplevelser. I tillegg til skolegudstjenestene vil jeg spesielt trekke frem kvinnemøtet på vår konferanse. jeg følte et så sterkt felleskap med kvinner i alle aldre som var samlet rundt om i verden.
Jeg vil sitere min sønn som sa følgende på gudstjenesten i dag om hva han tror på "Jeg er glad for at Jesus ville komme til jorden selv om han visste at han skulle dø. Jeg føler meg trygg når jeg har en tro"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar