onsdag 10. desember 2014

10. desember

 2 Og de hadde sett seg selv i sin egen kjødelige tilstand — ja, mindre enn støvet på jorden, og de ropte alle høyt i kor og sa: Ha barmhjertighet med oss og anvend Kristi sonende blod, så vi kan få tilgivelse for våre synder og våre hjerter kan bli renset, for vi tror på Jesus Kristus, Guds Sønn, som skapte himmel og jord og alle ting, og som skal komme ned blant menneskenes barn.
  3 Og det skjedde at etter at de hadde talt disse ord, kom Herrens Ånd over dem, og de ble fylt med glede, for de hadde fått forlatelse for sine synder og hadde fred i samvittigheten på grunn av den sterke trodde hadde på Jesus Kristus, som skulle komme ifølge de ord kong Benjamin hadde talt til dem.

Denne prosessen er en av Guds store gaver til oss, og vi kan oppleve den igjen og igjen. Det er nok en av grunnene til at Kristus kalles fredsfyrsten. Han kan gi oss fred i samvittigheten. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar