søndag 4. mars 2012

om å våge å lykkes som hjemmemamma

jeg skal prøve å formidle noen av de tankene vi tok opp på vårt foredrag i går.
Vi begynte med dette sitatet som jeg synes er nydelig:
Morsrollen er nær det guddommelige. Den edleste , helligste tjeneste mennesker kan påta seg. Den plasserer henne som hedrer dette hellige kall og denne tjeneste, ved siden av engler"(Heber j. Grant, J. Ruben Clark, David O. McKay)
 Så prøvde vi å motargumentere noen av de motforestillingene mennesker har mot å være hjemme. 
Noen av de vi møter oftest er:
"Jeg ville kjedet meg hvis jeg bare skulle gå hjemme"
"Det er bevist at det er best for barn å gå i barnehage"
"Jeg sløser bort utdannelsen min og evnene mine"
"Jeg blir en bedre mamma av å jobbe"
"Vi har ikke råd"
For å ta det siste først. Det kan være et reelt argument. Skal man bo i pressområdet rundt Oslo for eksempel er det vanskelig å klare seg med en inntekt. Hver familie må vurdere dette for seg, men det er mange aspekter å ta inn i regnestykket. Barnehage og ikke minst SFO koster penger. Reise til og fra jobb koster, spesielt hvis det er dårlig kollektivtilbud og man trenger to biler. Så får man se om det man sitter igjen med er verdt det.
En av deltagerene som er en kvinne med veldig sterk tro var overbevist om at deres økonomi  har blitt bedre fordi hun har valgt å følge anbefalingen om å være hjemme.
Så til de andre som jeg ikke kjenner meg igjen i:
Jeg har ikke tid til å kjede meg mens jeg er hjemme.Hvis man skulle føle at man har veldig mye tid til overs er det mange muligheter til å utdanne seg via nettet. det har min medtaler Linda Hagen gjort.
Min erfaring er at det kan bli fult kompetente barn både sosialt og faglig uten en dag i barnehagen, men jeg pleier å ha dem litt der det siste året før skolestart. Min med taler har brukt litt park til noen av sine barn.

Da jeg valgte å være hjemme kan man si at jeg sløste bort utdannelsen min. Det er nok riktig, men jeg har fått brukt mine kreative evner på mange andre måter i denne jobben. Dessuten er jo ikke livet over når man er ferdig med småbarnstiden. 
"Jeg blir en bedre mamma hvis jeg får jobbe"Dette mener jeg faller på sin egen urimelighet. En ung mor sa at hun føler at hun trenger pauser fra barnet sitt av og til. Det er helt naturlig. Derfor snakket vi også om at det er viktig å ha sine egne ting som er sine. Kanskje er det å trene i treningstudio mens pappa får kvalitetstid med barna, eller det kan være noe annet man liker. Det er viktig å ta vare på at vi er ikke bare mammaer, vi er damer også, og kjærester.
Å ha en date med sin bedrehalvdel regelmessig er viktig. Det kan være hjemme i huset når barna sover hvis man har små barn. En mamma fortalte at de bytter med et annet ektepar hver måned slik at de passe hverandres barn så begge parene kommer ut sammen.

Etter dette kom vi med noen konkrete tips som at et er viktig å ta pauser innimellom selv om man ikke er ferdig med alt, for man blir aldri ferdig. Det er som med han mannen som jobber med å male Golden Gate broen. Når han kommer til den andre siden er det på tide å begynne på nytt.Vi viste noen bilder som illustrerte forskjellen mellom drøm og virkelighet, og hvilken forskjell 15 minutter kan utgjøre.
Å fokusere på et område av gangen i 15 minutter kan gjøre at man faktisk ser synlige resultater som man kan glede seg over.Dessuten synes barna det er gøy hvis man bruker timer og tar før og etter bilde.
Det er også viktig å planlegge på forhånd før ettermiddagen setter inn med både middagslaging og lekser gjerne samtidig tett fulgt av legging av de yngste. å vite hva man skal ha til middag og at man har det man trenger i hus er gull verd.
Vi tok også opp at det er viktig å drive "Førskolevirksomhet" altså at man gjør oppgaver som trener finmotorikken slik at de klarer å holde blyanten når de begynner på skolen.
Vi prøvde å oppmuntre de som er midt i fasen med bare små barn og si at det var mye mer hektisk å 3 små enn å ha 6 barn.
 Til slutt hadde vi det sitatet jeg nevne her om dagen og som er så bra at jeg nevner det igjen:

"Dere er arnens voktere. Det er dere som føder barn. Det er dere som gir dem omsorg og hjelper dem med å utvikle vaner for livet. Intet annet arbeid kommer så nært opp til det guddommelige som å ha omsorg for Guds barn" (Gordon B. Hinkley)

Jeg liker uttrykket Arnens voktere. Jeg slo opp i min gode gamle riksmålsordbok fra 60 tallet som jeg har arvet av mine kryssordløsende besteforeldre. der stod det at Arne betyr ildsted, men i overført betydning hjem. dessuten betyr arnested der noe begynner eller går ut ifra.
  Jeg liker dette billedet på hjemmet . I gamledager var ildstedet den eneste kilden til lys og varme i huset. Det er dette vi skal verne om. Vi skal passe p åat det er lys og varme i våre hjem, og vi skal være et sted der barna våre starter sin utvikling og som de etter hvert er modne til å gå ut ifra. 
Å gi mine barn en grunntrygghet som de kan ha med seg når de går ut i verden er et aller viktigste jeg kan gjøre. Det er ikke å sløse med mine ressurser, det er å bruke dem på aller beste måte.

Vi avsluttet med en liten You Tube video det er en barnesang som ofte synges i vår menighet, og som minner meg om hvem det egentlig er jeg tar vare på.

 

1 kommentar:

  1. Jeg er veldig glad for å dele min erfaring her, jeg heter Brenda og jeg var lykkelig gift. Ikke før mannen min sa at jeg jukset med ham, da ble vi begge små irriterende par, han kunne ikke tro, og han stolte heller ikke på ordene mine, så vi søkte om skilsmisse, senere ble vi separerte og svor å aldri gjøre opp. Jeg prøvde å gå videre, men jeg kunne ikke bli uten ham, så jeg begynte å søke etter mannen min, så ble jeg henvist til Dr.IZOYA. En flott mann jeg kom over, han kastet en kjærlighetsfortroll og fikk mannen min tilbake innen 24 timer. med dette er jeg her for å dele kontakten til Dr. IZOYA, nå ham via drizayaomosolution@gmail.com. Han er faktisk mektig og spesialiserer seg i følgende saker ...
    (1) Elsker trollformer av alle slag. (2) Slutt skilsmisse. (3) Slutt barrenness. (4) Trenger åndelig hjelp.

    SvarSlett