søndag 8. januar 2012

Hva er virkelig?

Jeg liker å lese debattsidene i aftenposten. Idag leste jeg Espen Andersens kronikk "Religion bør bli historie" Han hevder at vi ikke trenger religion som et eget fag i skolen, for etikkdelen kan vi ta inn i samfunnsfagene og"Som Illustrasjon på moralske problemer kaunne Rowling og Tolkien fungere like bra som bibel, Koran eller Tora... religionsdelen bør bli historie bokstavlig talt-en del av et utvidet historiefag, underkastet de krav til kildekritikk og konsekvensanalyse  god forskningsskikk krever. Dette vil vil gi en mulighet til å sette religionen inn i en historisk sammenheng (der den har hatt størst betydning)..."
Hans poeng er at på skolen bør de bare befatte seg med ting som kan bevises vitenskapelig.

Senere på dagen satt jeg i kirken og sang en salme hvor siste verset lyder slik:

Så inderlig han elsket oss
vi elsker også ham.
Han oss forløste
og vi vil ham følge det Guds lam.

salmer 112 "en grønnkledd høyde langt herfra"

Mens jeg sang salmen følte jeg dypt inne i meg at det var sant og at jeg mente det jeg sang. Jeg kom til å tenke på artiklen jeg lest og tenkte at for meg i mitt liv er denne følelsen, den dype vissheten om at  Gud elsker meg, like virkelig som alt som kan vitenskapelig bevises. Det er som et sanseintrykk like virkelig som syn eller hørsel bare anderledes.

Andersen mener at barn ikke trenger religionsundervisning, at det er irrelevant. man kan selvfølgelig diskutere om skolen er et egnet sted for dette, men jeg tror at for mange barn er dette den eneste religionsundervisning de får. Det å få lære om ikke bare at religionen har formet vår historie og vårt samfunn, men at den også er en viktig del av mange menneskers liv i dag tror jeg er relevant og vesentlig kunskap. For å kunne forstå et religiøst menneske må du forstå noe om hennes religion, for vår tro former hvem vi blir.

Jeg er selvfølgelig klar over at det finnes mange gode mennesker med stor toleranse,omtanke og kjærlighet for andre for som ikke tror på noen gud i det hele tatt.
Jeg har likevel tenkt tanken at hvis alle mennesker hadde fått oppleve denne dyptgripende følelsen av å være elsket og hatt en forståelse av at vi alle sammen er guds elskede barn ville verden sett anderledes ut. Hvis Anders Bering Breivik hadde hatt denne forståelsen hadde det ikke vært noen 22. juli.

 Jeg hadde privilegiet å få snakke med en gruppe 3 åringer i vår menighet idag om akkurat dette, at vi alle er Guds barn, og en liten gutt spurte meg" Er tyvene også Guds barn?" Jeg forklarte for ham at det er de, de er jo vanlige mennesker som oss, de har bare tatt et valg om å stjele. Jeg tenker at vi må slutte å tenke i båser som "de snille"og "de slemme." Vi er alle mennesker, Guds kjære barn, men av og til tar vi gale valg og det får konsekvenser i større eller mindre grad. Gud elsker oss alltid, også når vi tar gale valg, og han står parat til å hjelpe oss å komme på rett kjøl igjen.

For meg personlig er denne kunskapen om, og den for meg helt reelle følelsen av Guds uendelige , betingelsesløse kjærlighet den største kilden til glede i livet og det jeg mest av alt ønsker at mine barn skal vite.105 kommentarer:

 1. Jeg er helt enig med deg! Dette er det viktigste jeg kan lære barna mine. Fint innlegg, Linda!

  SvarSlett
 2. Bra blogg, Linda!

  Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett! Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

  SvarSlett
 3. Høyst uenig! Man skal ikke bedrive vranglære av sine barn og på den måten føre galskapen videre!

  SvarSlett
 4. spørsmålet her er jo om denne følelsen av "å være elsket" ,som jeg er 100% enig i at bør godtas som sann/ekte, kommer fra en ekstern gud eller fra ditt eget sinn?

  SvarSlett
 5. Religionsfaget er et av skolens viktigste fag og jeg mener det burde være mer av det, ikke mindre. Årsaken er at unge må få kjennskap til livssyn og religioner som alternativ til mainstream-måten å leve på. Religion er et veldig viktig tema i samfunnsdebatten og dette må folk forberedes på. Jeg mener dette er viktigere enn å lese Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson. Videre er det nyttig å kjenne til flere måter å tenke på, og tro på, slik at de unge kan bli mer reflekterte. Jeg er ikke kristen selv, men buddhist. Personlig ville jeg hatt et fattig liv om det ikke hadde en åndelig dimensjon.

  Jeg bryr meg lite om tradisjon og vil ikke dra et argument om at ting skal være som de er fordi de har vært sånn og sånn lenge, men likevel er det viktig å ha kjennskap til kristendommen spesielt fordi den går igjen i så mange andre fag. Satt og leste litt i Matteus-evangeliet her for en tid siden og ble overrasket over hvor mye av det som går igjen i dagligtalen. Der finner man uttrykk og symboler som er tilstede i mye av det vi sier. Likevel er ikke de fleste klar over opphavet.

  Religionsfaget bør lære en å tenke kritisk, og oppfordre til refleksjon. Da jeg gikk på videregående var vel religionsfaget omtrent det eneste jeg syntes var omtrent som det burde være læreplanmessig. Det burde bare vært større.

  SvarSlett
 6. Du har selvfølgelig et poeng der Martin, men opplevelsen er den av en toveis kommunikasjon der jeg henvender meg til Gud, fylles av hans kjærlighet til meg og min kjærlighet tilbake til Ham.Som Johannes så vakkert uttrykker det i 1.joh 4:19" Vi elsker fordi hanelsket oss først"
  Slik er i alle fall min opplevelse

  SvarSlett
 7. Husker jeg syns religion var veldig interessant, uansett om det var kristendom, islam eller budhisme vi hadde om. Men ja, det var nok akkurat som eventyr jeg så på det som, noe jeg gjør enda.. Kanskje ikke eventyr, men fabler, folkefortellinger. Hendelser som har funnet sted, men kanskje ikke nøyaktig slik det er fremstilt.

  Men om timen var morsom og interessant som også veldig ann på læreren. Jeg hadde en dypt religiøs lærer i KRL (som det het da), som ikke tolererte spørmål eller undring om hennes egen religion, og hastet seg igjennom de resterende temaene. En annen lærer var mer åpen, som gjorde emnene interessante.

  For meg er religion en privatsak, men jeg føler at skolen bør undervise i det for at barn skal lære seg respekt for andre.

  Angående din kommentar om 22juli vil jeg bare si at kristendommen ikke har enerett på godhet. Om mannen hadde vært buddhist og blitt lært til en dyp respekt for alt levende, små og store, ville det nok heller ikke skje. Men jeg er ikke ute etter en siklende masse som tror på det samme, jeg vil ha en verden med meninger, men med respekt.

  SvarSlett
 8. Jeg er selv kristen, i hvertfall litt;)

  Mine tanker rundt religionsfaget er disse:
  - Vi har et samfunn som bygger på kristne verdier og daglige normer, noen mer utvaskede enn andre, men likevel til stede. Denne påstanden bygger på kristningen av Norge langt tilbake i tid (kan du litt historie, trenger jeg ikke utdype). Folk ble blodkristne, etter ønske eller tvang, og tok til seg kristne verdier som nestekjærlighet osv..

  Jeg har selv erfart at enn del av de som er nye i Norge i dag, kommer fra helt andre kulturer, ofte der en annen religion har stort grunnfeste. Mange av disse stiller spørsmål rundt nordmenns handlinger og tanker rundt diverse temaer. Vi har problemer med integreringen i Norge, det kommer ikke som noen stor overraskelse, håper jeg. Én måte å få bedre forståelse på oss her i kalde nord, har for en del, uten at jeg har tall, blant annet vært å sette seg litt inn i Bibelen. En hurtigversjon, kan du si.

  Selv om samfunnet vårt ikke kretser rund kirken, har kirkens lærdom, normer og regler satt dype spor i samfunnet. Konkrete eksempler: Søndager, jul, påske. Andre eksempler som nestekjærlighet og respekt for eldre/mor og far osv, kan man kverulere på i det uendelige. Poenget er at mange kristne verdier er mer fremtredende her, enn de verdiene som er fremtredende i land der andre religioner har hatt mer å si. I tillegg; kirkens fotfeste her til lands ikke er alvorlig sterkt, men andre religioners fotfeste i andre land utrolig sterke, og har vanvittig mye å si for forventninger til oppførsel, tanker og meninger som oppfattes som riktige her. Å ha lærdom om disse som religioner, ikke historier fra historiebøker, mener jeg er viktig. Å ta religion ut av religiøs sammenheng mener jeg kan føre til en blindhet ovenfor hva en religion faktisk innebærer.

  Ja, selvfølgelig er det utrolig mye historie involvert i religionene, men religion er religion og en verdensarv som må tas vare på som det det nettopp er; en religion. Det er ikke bare et generelt kapittel på menneskets vei mot materialismen i elektronikkens tidsalder, der pendelen svinger mer mot logikk enn det åndelige.

  SvarSlett
 9. Hva med all kunsten som er inspirert av bibelen og annen religion? Det sikstinske kapell? tekstene til Bob Dylan? Den siste nattverd? Det er mye kunst som er inspirert av religion og derfor ville det vert et overgrep mot nye generasjoner og ta fra de denne kunnskapen.

  SvarSlett
 10. Tror det er veldig viktig å beholde det faget. Eneste som er dumt med det er at stooore deler av pensumet/bøkerne handler om kristendommen. Det er ikke likestilt på noen som helst måte.

  Det å si at det ikke hadde vært noen 22 juli om vi alle hadde "hatt forståelse av at vi er guds elskede barn" er noe av det styggeste jeg har hørt. Det finnes utallige folkemord som er blitt gjort i guds navn, både i kristendommen og i andre religioner. Uansett hvor høyt elsket du måtte føle deg av noe du tror på så vil det ikke gjøre deg til et bedre menneske. Og med tanke på at Human-Etisk Forbund er det nest største tros samfunnet i norge og det største i hele verden så lever du kanskje i det farligste landet i verden?

  Ja til mer fokus på etikk, filosofering og bevisstgjøring av egne handlinger i skolen!

  SvarSlett
 11. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 12. Alle er nok Guds barn i forhold til skapelsen, men hvorfor står det i Bibelen at det bare er de som tok imot Jesus som har retten til å kalle seg Guds barn? Underlig å tenke på at skoler ble oppfunnet for at alle skulle ha mulighet til å lese og lære om Bibelen. Det var den viktigste kunnskapen du kunne videreføre. La de små barn komme til meg, sa Jesus, men idag er det ikke så lett siden en skal ta hensyn til andre religioner. Grunnloven skulle vært fulgt og den kristne arv ført videre, det ville være i tråd med kjærlighet til din neste, også de fremmede i landet. Vil de fremmede lære om sin religion kan det skje i hjemmene for Norge er ikke underlagt Islam og har ingen grunnlov som sier at Islam skal fremmes i Norge. Prøv å innføre kristen lære i land som har Islam som religion. Guds kjærlighet, den sanne kjærlighet, ble åpenbart i Jesus Kristus og det å undertrykke det av hensyn til annerledes troende er ikke å elske din neste. Forkynnelsen av Jesus foregår i alle land og mange må dø bare de deler ut en Bibel eller bekjenner seg til Jesus Kristus. Forøvrig skulle kristendomsundervisningen i skolene vært utført av lærere som var født på ny kristne, har de ikke tilgang til det kunne de fått hjelp fra kirken. Andre religioner burde ikke ha noen plass i norske skoler for de fører ingen folk til frelse og er derfor ikke i tråd med Guds kjærlighet. Som Jesus sa, det er mange forførere.

  SvarSlett
 13. Gud elsker oss alle, men han har en liste over ti ting han ikke vil vi skal gjøre. Og hvis vi bryter den blir vi sendt til helvete hvor vi skal brenne, tortureres, pines og slaves til tidens ende.

  Jeg har aldri følt meg elsket av noe over meg, og kan ikke forstå hvordan dette fungerer som noe annet enn placebo. Til og med rettskafne healere innrømmer at de trigger placeboeffekten hos godtroende personer de hjelper.

  I steden for å bruke mengder med tid og tanker rettet mot noe vi ikke vet eksisterer, hva med å rette våre evner mot det livet vi vet vi har? Leser man Nietzsche, vil man se at han mente dette burde gjøres. Bruke vårt tankegods til å skape oss selv som mennesker, både iboende og utover oss selv, fremfor å skape noe metafysisk og ulogisk.

  Om jeg får barn håper jeg både statskirka og monarkiet er avskaffet og vi har et liberalt samfunn. Så kan barna mine få lov til å skape seg selv slik de vil uten å bli indoktrinert av religion fra de er spedbarn.

  SvarSlett
 14. "Gud skapte mennesker i sitt bilde", menneske er guder. Få slutt på religion så vil man fjerne mange sperrer for meneskehetens utvikling. Jeg har ikke noe i mot at folk har tro, men ikke la det komme i veien for å leve livet uten sperrer og hindringer. Og ikke minst, ikke prakk det på andre!

  Evig leve vitenskapen!

  SvarSlett
 15. Helt enig med Lasse her. Selv om jeg tror på den kristne Gud så er så innihampens mange religiøse så teite i nøtta og en del har appåtil ondskap i seg. Ta pedofile katolske prester, driver de med nestekjærlighet? Nei. Og hva med kristne foreldre i statene som heller ber for et meget sykt barn og håper at bønn kurerer den farlige sykdommen, enn det å kjøre til nærmeste sykehus og legevakt for å la vitenskapen gjøre jobben. I følge bibelen så er det historier om religiøse som først har søkt legehjelp men det har de ikke fått, så de søkte helbredels av Gud eller Jesus etterpå. Sånn skal det være og ikke omvendt.

  SvarSlett
 16. Jeg mener at vi burde ha RLE på skolen men mindre av det kristne sånn at det blir nøytralt, for selv om vi ikke tror på noe/noen selv så er det bra og lære seg å respektere andres religioner, jeg som selv går på ungdomskolen nå i 9 klasse syntes det er faktisk ganske ålright med rle, og alle dere voksne som sier at det er vranglære osv, det er jo ikke det! vi lærer oss å se ting fla flere perspiktiver og kunne fortå lettere hvorfor folk gjør det de gjør, og selv tror jeg på noe/noen kraft men jeg tror ikke på en konkret person, og jeg tror ikke på helvete enda jeg er døpt kristen... jeg foretrekker mer hinduismen, ikke at jeg vil bli en hindu men jeg tar noe derifra som jeg syntes er rellevant og putter det sammen med litt ting fra andre religioner og skaper det jeg tror på. noe jeg ikke kunne gjort om vi ikke hadde hatt rle på skolen. for alt det jeg ville lært da var: how thankful god is... men jeg tror ikke fult og helt på gud, og jeg syntes det er kjempefint at vi faktisk for lære om ikke bare oss og mine på en måte. Og jeg vet om flere som har samme tanker som meg..
  Og til dere foreldre som NEKTER at barna deres skal få rle undervisning på skolen
  Hvorfor det? Er dere redde for at vi ungdom skal begynne å tro på noe som dere er imot? erdet sågalt? er det galt at vi for lære andre synspunkter og om og andre ting som hvis vi hadde hatt i samf ikke hdde fått så mye tid til, for det er allerede så utrolig mye historie å lære.bare fordi dere ikke liker religioner betyr ikke at barna deres ikke skal få lov å lære seg om andre synspunkter enn dine egene?

  jeg ville bare kalt det rettferdig og at vi kan bestemme selv uavhenging om dere er imot el for for på slutten er det oss igjen og da er det våre valg som står igjen ikke deres men våre og det er våre synvinkler.
  en siste ting... 22 juli harbåde påvirkning og ikke på rle, først folk kan si at hvis bare ditten og datten så hadde alt vært annerleds, men det er det ikke og det blir det ikke med breivik. Men på en annen side Hvis Breivik hadde fått innflytelse ikke bare om "GUD ALLMEKTIGE" men også andre religioner som muslimene, eller hinduistene så hadde det kanksje utspilt seg annerledes ikke for han hadde fått guds vellsignelse men fordi han fikk inn andre synspunkter enn sine egene.


  sorry hvis denne teksten er ukllar jeg skal prøve å fatte meg i korte ord:

  Ja til Rle for det for vi flere synspunkter av, men da skal all religion være likestilt og det skal ikke vøre mer kristendom enn hinduisme...

  SvarSlett
 17. "Jeg er selvfølgelig klar over at det finnes mange gode mennesker med stor toleranse,omtanke og kjærlighet for andre for som ikke tror på noen gud i det hele tatt.
  Jeg har likevel tenkt tanken at hvis alle mennesker hadde fått oppleve denne dyptgripende følelsen av å være elsket og hatt en forståelse av at vi alle sammen er guds elskede barn ville verden sett anderledes ut. Hvis Anders Bering Breivik hadde hatt denne forståelsen hadde det ikke vært noen 22. juli."

  Nettopp slike tanker er grunnen hvorfor jeg oftest misliker kristne. Du virker ikke å erkjenne at ateister virkelig kan ha en slik empati som kristne har, grunnet vi mangler et magisk incentiv. For meg blir dette barnehage-moral, jeg kan da virkelig ville godt bare for godhetens skyld, jeg trenger ikke guds kjærlighet for å se et medmenneske. Det at du i det hele tatt drøfter hvorvidt Breivik ikke ville ha gjort hva han gjorde om han hadde fått oppleve guds kjærlighet forteller meg også bare hvor limitert din forståelse av den menneskelige psyke er. Det er da tonnevis av eksempler på onde mennesker som har gjort handlinger de selv mente var i tråd med en guddommelig makt.

  Personlig har jeg ingenting imot at vi lærer om religion i skolen, men det bør være mer historisk da alle bør få kunne velge selv hva som er rett for dem og ikke hjernevaskes til å kjenne guds kjærlighet.

  SvarSlett
 18. Religion burde absolutt blitt lagt inn under historiefaget.
  Vi har i dag så mye kunnskap som tilsier at religioner bare er menneskeskapt. Tusenvis av religioner er utdødd(Norrøn, gresk osv).
  På tide å pensjonere dagens religioner også. Det er helt utrolig at noen fremdeles tror på disse gamle mytene.

  Men de er likevel en viktig del av kulturarven, og bør undervises som historikk for å forstå hvordan de har påvirket dagens samfunn.

  SvarSlett
 19. OK, så du "følte" noe og derfor er dette viktig for deg - ergo skal vi andre ha oppfatningene dine som eget obligatorisk fag i skolevesenet.

  Du synes ikke kanskje at dette er litt selvsentrert...?

  SvarSlett
 20. Det er god stund siden kristendomsfaget og kristen oppvekstsdominans hadde noen stor oppslutning i folket. Resultatet er et kaldere samfunn med folk som svirrer rundt seg selv som origo. Samfunnet lider av løsrivelsespubertet og prøver å finne stamceller nok til å skape en ny verden uten religiøse verdier eller ideologier som ligner.

  Velferdssamfunnet med dets empati for individets rettigheter er på hell. Alt skrumper hen og amerikansk høyrepolitisk polemikk har fått større klangbunn her.

  Kirken er skviset ut, men vi har fremdeles en statsreligion på papiret, men kun på papiret, for alt annet er brutt her.

  Kjærligheten er akkurat som religion faktisk, det er det eneste som kan virke perfekt, fordi vi tror at det er det. Hvis du elsker noen, bevis det for andre empirisk. Det er går ikke, for den du sier det til må tro på deg.

  Med bortfall av kristendommen forsvinner sjelen som en entitet helt og holdent. Hva med ord som begynner med sjel-. Trøsten blir borte for dødelig syke, barn inkludert. Samfunnet hardner til med kvantesprang.

  Men det gjør nok ingenting det, for andre ordner nok opp, det er ikke så farlig. "Jeg vil gjøre som jeg vil".

  SvarSlett
 21. Religion er en ting, og bare den kristne religion kan tilby en Frelser, ja faktisk en perfekt Frelser, Gud selv åpenbart i Jesus Kristus. Menneskelagde religioner kan godt forbys, men da vil de kanskje være mer fristende. Iallefall burde ikke et land med kristen formålsparagraf fremme andre religioner. Innenfor den kristne religion finnes også menneskelagde regler som fører til misbruk av barn og unge. Tenker her på kirker som forbyr menn å gifte seg for å ha visse tjenester i kirken. Dette strir imot Bibelens lære og fører til at mange av disse menn ikke greier å leve avholdende og forbryter seg. Disse kirkesamfunn er tuftet på menneskeregler og har ikke Jesus Kristus som Herre i kirken siden de ikke retter seg etter Guds åpenbarte vilje i Hans ord. Så ikke døm kristenheten utifra kirkesamfunn som har laget sine egne regler.

  Gud er ikke en Gud som lager en masse regler og hvis du bryter noe så sender Han deg til helvete og evig pine. Gud har gitt mange retningslinjer, kall det regler eller bud, men det er jo Hans visdom til oss om ting vi burde holde oss borte ifra fordi Han vil oss godt. Lever vi på tvers av det påfører det oss skader,sorg etc. Gud har også gitt oss tilbud om evig liv og det betinger ikke at du har levd etter de og de reglene, men om du har tatt imot Jesus Kristus som din Frelser. Det var Gud selv som kom til jorden, født av en jomfru siden Han var fra evighet av, og Han valgte selv å dø for våre synder. Han ble kalt Jesus som betyr Gud Frelser. Det er Ham Gud vil vi skal ta imot,slik at Han kan bo i oss og forandre oss, gi oss nye tanker, et forandret liv etc. som gjør at du ikke har lyst til å gjøre det onde, mot deg selv eller andre. Å lære om Gud og Jesus tidlig har jo den fordel at du kan lære Ham å kjenne fra tidlig alder og vite hva Gud kaller rett og galt slik at du kanskje kan unngå å vandre eller leve på syndens vei til ødeleggelse for deg selv og andre. Mange er det jo som havner i rennesteinen med fyll, narkotika utsvevende liv etc. før Gud i sin store kjærlighet forbarmer seg og Jesus Frelser vedkommende fra all elendigheten. Lærte en Jesus å kjenne fra barnsben av kunne en vært skånet for mye. Jesus lever!

  SvarSlett
 22. Her er jeg nok sterkt uenig med blogginnehaver. Religion har absolutt ingenting i skolen å gjøre. Den form for kristendomsmisjonering som har foregått og tildels foregår i norsk skole, hører ikke hjemme der. Det eneste faget undervisningen om religioner hører hjemme i, er i historieundervisningen. Misjonering hører så absolutt ikke inn under skolens undervisning.

  Ja, religion er en privatsak og bør holdes privat. Den bør ikke ha noe å si i det offentlige rom. Respekt for andre kan man lære like godt, om ikke bedre, med humanistiske fag.

  "Jeg har likevel tenkt tanken at hvis alle mennesker hadde fått oppleve denne dyptgripende følelsen av å være elsket og hatt en forståelse av at vi alle sammen er guds elskede barn ville verden sett anderledes ut. Hvis Anders Bering Breivik hadde hatt denne forståelsen hadde det ikke vært noen 22. juli."

  Men ABB kaller seg jo kristen!
  At han kaller seg kristen er like gyldig som at du kaller deg kristen. Ingen av dere kan hevde at den andre ikke er kristen eller har misforstått budskapet. Du kaller deg kristen, han kaller seg kristen - dere er kristne begge to.

  SvarSlett
 23. Svar til Marit:

  "Selv om samfunnet vårt ikke kretser rund kirken, har kirkens lærdom, normer og regler satt dype spor i samfunnet. Konkrete eksempler: Søndager, jul, påske."

  Nå er det slik at vi feiret jul lenge før kristendommen kom til landet. Vi markerte vintersolverv og det ble kalt jul. Kristne har tatt jula fra eldre, hedenske kulturer og gjort den om til en kristen høytid. Men skal man feire ekte jul skal det ikke være noe jesusbarn eller krybbe med i den feiringen, ingen gud heller. Jul er ikke den eneste hedenske markeringen som kristne har stjålet, St. Hans er en annen. Du vet vel hvorfor vi brenner bål på St. Hans? Det er for å holde hekser og ondskap unna i håp om å få en god avling. Heldigvis er det bare i navnet at midtsommerfeiringen har kristent innhold fortsatt. Verre er det med jula. Kristne burde egentlig kalle sin julefeiring for kristmesse, det hadde vært det riktige. Så kunne vi andre som ikke er kristne få feire jul.

  Det finnes ikke noe unikt ved kristendommen. Det meste av dens innhold kan man finne igjen i andre og eldre kulturer, kulturer som kristendommens folk har sett på som hedenske og forsynt seg rikelig fra for å innføre sin egen religion i stedet.  "Å ha lærdom om disse som religioner, ikke historier fra historiebøker, mener jeg er viktig. Å ta religion ut av religiøs sammenheng mener jeg kan føre til en blindhet ovenfor hva en religion faktisk innebærer."

  Religioner er fortidens forsøk på å forklare vår verden og vår eksistens. Det er egentlig ikke annet enn en samling fantasier, eventyr og gamle sagn. Religioner er ment som maktmidler brukt til å holde kustus på folket. Det finnes ikke noe bevis for en guds eksistens. Det eneste slike hellige bøker beviser er at de som skrev dem hadde livlig fantasi. Derfor bør ikke misjonering forekomme i skolen. Ungene bør heller lære moral og etikk ut fra humanistiske fag. Religiøs forkynning bør holdes utenfor all undervisning i skolen.

  SvarSlett
 24. Svar til P54:

  " Underlig å tenke på at skoler ble oppfunnet for at alle skulle ha mulighet til å lese og lære om Bibelen. Det var den viktigste kunnskapen du kunne videreføre."

  Kristendommen VAR, ja. Det viktige her er VAR. Det ER ikke det viktigste lengre. Nå har vi så mye bedre kunnskap om verden rundt oss, så bibelen er fullstendig unødvendig. God moral og etikk finnes det mer av i humanismen og den er nå mye viktigere enn noen religion.


  "Grunnloven skulle vært fulgt og den kristne arv ført videre, det ville være i tråd med kjærlighet til din neste, også de fremmede i landet."


  Norge bør være et 100% sekulært land, og alt som nevnes om kristendommen i grunnloven bør fjernes. Kristendommen har hatt sin tid, den er fullstendig utdatert. Det er ikke mye nestekjærlighet å spore i kristendommen, i alle fall ikke overfor annerledestroende og ikke-troende. Jeg skal ikke gå inn på alle de skriftstedene i bibelen som omtaler vantro og desslike, men felles for alle versene er at de rakker ned på alle andre og der er nestekjærligheten lik null.


  "Forøvrig skulle kristendomsundervisningen i skolene vært utført av lærere som var født på ny kristne, har de ikke tilgang til det kunne de fått hjelp fra kirken."

  Nei takk! Ingen kristen forkynnelse i norsk skole! Det du ønsker er at alle norske skolebarn skal tvangskristnes, og det er slett ingen løsning! Tvert om!


  " Andre religioner burde ikke ha noen plass i norske skoler for de fører ingen folk til frelse og er derfor ikke i tråd med Guds kjærlighet. Som Jesus sa, det er mange forførere."

  INGEN religion bør ha plass i norsk skole! Inkludert kristendommen. Det finnes ingen gud, ingen jesus, ingen hellig ånd. Det er ikke annet enn oppspinn, fri fantasi, eventyr.

  SvarSlett
 25. Først vil jeg si tusen takk for at dere har vist interesse og har kommentert på dette innlegget. jeg vil bare presisere i tilfelle noen ikke har lest så nøye men bare sett på overskriften vg valgte for inlegget. Det er altså ikke jeg som ønsker religionsfaget ut av skolen, det er det Espen Andersen som tok til orde for i gårdagens aftenposten.

  Så vil jeg også presisere at jeg har stor respekt for mennesker av alle ulike trosretninger. jeg tror på ingen måte at kristendommen har monopol på godhet. jeg synes det er berikende å lære om andre religioner og å møte mennesker med annen kultur og religion enne min egen.
  Jeg tror det er veldig viktig at vi setter oss inn i hva andre tror på, og at vi erkjenner at det er viktig for dem og ikke avfeier det som eventyr selv om vi ikke er enig i alt de tror.
  Da jeg gikk på videregående hadde jeg en fantastisk religionslærer. Han presenterte alle religioner på en positiv måte som om den var hans egen.
  Det lærte jeg mye av.

  Jeg ønsker også å presisere at jeg tror at absolutt alle mennesker uansett religion eller hudfarge er Guds barn ikke bare mennesker som er kristne.

  Til Sara Z jeg synes ikke teksten din er ullen, jeg synes den var godt skrevet og jeg er enig i at det sikkert hadde hjulpet om Breivik hadde fått undervisning om andre religioner også og fått respekt for andre menneskers mening.

  Så til anine og loveaffair som åpenbart ble støtt av min utalelse om 22 juli.jeg er klar over at det er mange faktorer som spiller inn når et menneske utfører så ekstreme handlinger, og det kan jo dessuten tenkes at de sakkyndige har rett og at han er psykotisk. Likevel er det antagelig noe i hans liv som har utløst denne diagnosen.
  Jeg tror ingen mennesker blir født onde derfor tror jeg at på et eller annet tidspunkt har hans grunntrygghet blitt skadet. Jeg kjenner ikke serlig til hans oppvekst, men i mediene har det i alle fall blitt fremstilt som han hadde et visst mindreverdighetskompleks i ungdommen. Det er i og for seg ganske vanlig at ungdommer har, men hos noen blir det mer dominerende enn hos andre og de blir enten selvdestruktive eller de undertrykker andre for å heve seg selv. Dette ser vi jo mye av i samfunnet idag spesielt blandt unge mennesker. Det er selvskading, spiseforstyrrelser, depression, selvmord, mobbing og ulike former for overgrep.

  jeg tror ikke Kristne eller religiøse mennesker har monopol på å føle kjærlighet eller gjøre godt mot andre. Det er bare det at jeg tror all kjærlighet i verden kommer fra Gud enten den som føler kjærligheten tror på Ham eller ikke eller om de kaller Ham noe annet.
  Jeg er klar over at mange mennesker har brukt religion som unskyldning for gale valg de har gjort, men jeg tror ikke at det kommer fra Gud.Jeg ønsker på ingen måte å hjernevaske noen til å føle Guds kjærlighet for det tror jeg ikke er mulig.
  Det er noe hver og en må erfare for seg selv på egenhånd alene med sin Gud. Og jeg tror denne følelsen av å være sett og elsket og verdifull, og innsikten om att absolutt alle andre mennesker er like høyt elsket og verdifull gjør at man får mindre behov for å skade seg selv eller andre.

  Mange mennesker føler ikke behov for Gud i sine liv, men jeg ønsker å ha ham i mitt.

  SvarSlett
 26. "Dette vil vil gi en mulighet til å sette religionen inn i en historisk sammenheng (der den har hatt størst betydning)..."

  Religion har da like stor betydning i dag som før. Religionintoleranse er en av de største krigsårsakene vi har i dag. Derfor er det viktig med religionundervisning i skolen slik at elevene får en bred forståelse av hvilke trossretninger som finnes.

  Personlig har jeg fått mye igjen ut av RLE-faget. Jeg har laget et subjektivt bilde som representerer mitt ståsted når det kommer til religionsspørsmål som livet etter døden etc.

  SvarSlett
 27. Religion bør helt klart ha en plass i skolen. Det å lære om andre religioner og livssyn er med på å styrke vår forståelse for andre. Vi i Norge kan nok bli mye flinkere til å vise respekt for andres tro. Det er ikke snakk om tvang. Selve forkynnelsen får skje i hjemmene, de respektive trossamfunnene. Min erfaring er at den (forkynnelsen) overhodet ikke finner sted i skolen. Innleggene her på bloggen din Linda viser jo at vi har en vei å gå når det gjelder toleranse, respekt og høflighet rundt temaet religion og religionsundervisning!

  For noen av oss er Gud, Jesus Kristus, og Den hellige ånd (eller Allah, Krishna, eller Buddha) like virkelige som det vi selv er. Vår tro er en dimensjon som skiller seg dramatisk fra eventyr, fantasi - en dimensjon av lys, innsikt, styrke og hjelp. Det er mer enn bare etikk og moralnormer. Det er reellt. Det er godt. Det hjelper oss til å se behov rundt oss og til å gjøre noe med dem. Det er nestekjærlighet i praksis. Og gir en motivasjon som eventyr og litteratur ikke formidler.

  Liker godt følgende sitat:

  "Jeg har lært fra min far at det var bra å stille spørsmål, flott å lære fra hele rekkevidden av menneskelig kunnskap… men det finnes noen ting som ingen kunne se; det finnes ting som ingen kan bevise. Essensen av det å være menneske er kunnskapen om hva som er, kombinert med troen på hva som kan være… Dra nytte av dette troens og logikkens sted. Verden avfeier alt for lett troens rolle i samfunnet og i vår verden.”

  – Condoleezza Rice, den tidligere amerikanske utenriksministeren sa bl.a. dette i sin tale 13. januar 2011 på Brigham Young University, Provo, Utah, USA. http://tumblr.com/ZqjoByEWrlmw

  SvarSlett
 28. The Lord of the Rings, Star Wars trilogien (den originale) og Wizard of OZ er alle historier som er basert på verdens eldste eventyr; Bibelen.

  Og etter min mening er det viktig å med seg moralen og etikken fra bibielen, eller det nye testamentet mer spesifikt. Jeg er ikke for steining og værre ting, som gamle testamentet i stor grad handler om. Men jeg ser ikke verdien av å mase så mye om guder av forskjellige varianter, og i samme åndedrag kalle andre guder for mytologi. Hvis man er skarp nok til å skjønne at Tor og Odin er mytologi, så er man også skarp nok til å skjønne at Gud og Jesus er samme sorten.

  Bare en liten digresjon; Tor og Odin ble tilbedt i Norge siden før jesu fødsel, og man kunne egentlig ikke tjene penger på den religionen. Den gav oss heller ingen styrket kongsrett og slike goder. Hvorfor tror dere Norge ble kristnet? Det var hvertfall ikke fordi Olav de Hellige plutselig ble kristen, men fordi kirken lovet han at hans ætt ville ha krav på tronen for all ettertid.

  Så bruker vi huet, ok så man kunne tjene penger på kristendom, fordi man kunne selge inpass til himmelen for penger slik man gjorde på den tiden (og tildels enda) pluss at man fikk garanti for all ettertid, at paven ville støtte hans ætt som Konge i Norge.

  Vi ble forøvrig kristnet ved hjelp av trusler, drap, voldtekt og makt, ja ved krig rett og slett.

  Og jeg spør igjen, hvorfor tror du Norge ble kristnet?

  SvarSlett
 29. Svaret er makt og penger.

  Selvsagt må religion inn i historiefaget, og etikk inn i samfunnsfag. Det er akkurat der de hører hjemme. Dyrking av mytologi kan folk ellers ta seg av hjemme.

  SvarSlett
 30. Jeg er ikke religiøs, men synes det er kjempeviktig at man underviser i religion. Tenk om en hel generasjon vokser opp og ikke har peiling på hva islam, hinduisme, buddihsme eller kristendom er... Religion er utrolig viktig for de aller fleste her på jorden så det er nesten galskap å ikke lære de norske barna om det. Det blir som å la dem vokse opp og tro at i hele verden snakkes det norsk.

  SvarSlett
 31. Kjempeflott blogginnlegg!
  Jeg gikk årstudium i RLE forrige studieår, og lærte kjempemye om alt så blir nevnt her. Nå går jeg allmenn-lærer, og merker det utrulig godt i praksis at jeg har god nytte av all kunnskapen jeg fikk det året!

  RLE i skolen er kjempeviktig i dag!! Religioner rundt omkring i verden har hatt en så stor betydning for alle kulturene som finst i dag. Så hvorfor avskaffe en så viktig lærdom om hvorfor samfunnet i dag er slik det er??

  Og til det med forkynning av kristendommen i den norske skole i dag: Det første budet jeg fikk i didaktikk-timene, var at EN LÆRER SKAL ALDRI FORKYNNE I ET KLASSEROM!! går ikke alle på skole for å lære? vi må da få lov til å lære hvorfor ting har skjedd!! og for at vi skal forstå, så er det bare en ting og gjøre...

  Svar til metron over her:

  "Norge bør være et 100% sekulært land, og alt som nevnes om kristendommen i grunnloven bør fjernes. Kristendommen har hatt sin tid, den er fullstendig utdatert. Det er ikke mye nestekjærlighet å spore i kristendommen, i alle fall ikke overfor annerledestroende og ikke-troende. Jeg skal ikke gå inn på alle de skriftstedene i bibelen som omtaler vantro og desslike, men felles for alle versene er at de rakker ned på alle andre og der er nestekjærligheten lik null."

  Har du lest noen ting i Bibelen eller??? La meg gi deg et eksempel:

  Mark; 12:29-31

  "Det første av alle budene er: Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er En.
  Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand og av all din kraft. Dette er det første budet.
  Og det andre, som står likt det, er dette. Du skal elske din neste som deg selv. Det er ikke noe annet bud som er større enn disse."

  Bare begynn og let i Bibelen etter flere, kan garantere deg 100 % med sikkerhet at du finner noe med en gang du ser etter. Ikke uttal deg om noe du ikke vet om!

  Jeg skal ikke favorisere kristendommen her, men det er den som er grunnpilaren i vår kultur og vårt samfunn! Så derfor har den størst plass av religionene i skole-undervisningen. Bare se på alle læreplanene som har vært opp gjennom årene, så ser dere utviklingen av fordelingen i tillegg. (sjekk ut udir.no)

  Jeg vil ikke komme med en hel roman her, men jeg måtte bare få sagt dette her...

  SvarSlett
 32. Marit, hva er det du sier egentlig? At kun kristendommen har verdier som at du skal ha respekt for dine foreldre? ELler andre verdier som at man skal være snille med hverandre og oppføre seg ordentlig? Hva tror du står i koranen egentlig? At man skal voldta norske jenter og kappe nesene av konene sine? Merkelig at det er kun her i norge jeg overhører 16-åringer på bussen skryte til kameratene om at de kalte moren sin hore. Eller ungdommer som gjør narr av moren sin foran vennene sine.. I ethvert annet land hadde barna forsvart foreldrenes navn. Inlegget ditt virker utrolig ignorant og agnorant. Så mange nordmenn som tror at her i ladet oppfører man seg så mye bedre enn alle andre. Jeg synes at dette landet er fult av bedrevitere som elsker å si hvordan andre skal leve livet sitt, og forresten en haug egoistiske rasister som frykter for oljepengene for hver innvandrer som ankommer landet. Er det disse verdiene du snakker om som kommer fra bibelen? Høres mer ut som janteloven. Jeg er helt norsk, forresten.

  SvarSlett
 33. Religion er meget viktig, men jeg må si meg enig med Andersen og si at den tilhører historien.
  Som liten trodde jeg på Gud men jo eldre og mer kunnskapsrik jeg ble skjønte jeg mer. Da jeg leste naturfag på skolen fikk jeg bedre forklaringer på de store spørsmålene enn Gud, og jeg bestemte meg på å gå nærmere inn på dette. Jeg leste om evolusjonsteorien, Big Bang teorien gjennom Charles Darwin og idag Richard Dawkins og andre filosofer og ateister. Fakta er faktisk at disse skapelses "teoriene" ikke lenger er noen teorier i det hele tatt. Det er så og si 100% bevist at vi mennesker er slik vi er idag gjennom evolusjon. Når jeg titter rundt meg, på verden, på jorden, på månen, ut i universet er det ingen tvil. Hva som skapte det aller, aller første lille molekylet som skulle til slutt bli universet, er derimot uvisst og ingen kan ha noen god forklaring på det. Vi får se om vi får det også.
  Du snakker også om at du føler dypt inn i deg at du vet at det er sant. Vel, det du opplevde der er en musikalsk opplevelse. Bliss. Lykkerus. Alt er nydelig og teksten snakker til deg. Alle opplever den følelsen. Alle er like på den måten. Jeg opplever det ved å høre på klassisk musikk, til og med moderne musikk som Muse, The Strokes og andre rockeband. Jeg får følelsen av at vi er heldige som er her og at universet og jorden er et fantstisk vakkert sted og deilig mystisk. Alle velger å se på den følelsen annerledes

  Likevel syns jeg det er viktig med religionsfag på skolen for det er en meget viktig del av historien. Jeg har lest mye bibel selv, og jeg synes det er flott underholdning. Jeg ser på det som eventyr selvsagt, og jeg har ikke noe imot kristne sanger og salmer men velger å se på det som noe episk og ikke virkelig.

  Liker bloggen din og måten du skriver på!

  SvarSlett
 34. "Her er jeg nok sterkt uenig med blogginnehaver. Religion har absolutt ingenting i skolen å gjøre. Den form for kristendomsmisjonering som har foregått og tildels foregår i norsk skole, hører ikke hjemme der. Det eneste faget undervisningen om religioner hører hjemme i, er i historieundervisningen. Misjonering hører så absolutt ikke inn under skolens undervisning."

  Misjonering er ikke det som skjer i KRL/ religionsundervisning på skolen, men elevene får vite om de forskjellige religionene som finns i verden. Ja det legges kanskje mer vekt på kristendommen, men det er fordi Norge er et kristent land. Jeg føler det hverfall ikke som det blir gjort misjonering i KRL timene på skolen. Det er ingen som sier: Dere skal bli kristne! Eller: La dere frelse, bli kristen!
  Man lærer rett og slett bare det å respektere andres religioner og om hva de står for. og man har også sin egen frie vilje til å velge om man vil bli kristen eller ikke. Det har ikke noe med religionsundervisningen på skoler å gjøre mener nå jeg...

  "Det å si at det ikke hadde vært noen 22 juli om vi alle hadde "hatt forståelse av at vi er guds elskede barn" er noe av det styggeste jeg har hørt. Det finnes utallige folkemord som er blitt gjort i guds navn, både i kristendommen og i andre religioner. Uansett hvor høyt elsket du måtte føle deg av noe du tror på så vil det ikke gjøre deg til et bedre menneske."

  Hvorfor er det så stygt å si at det kanskje ikke hadde vært noen 22. juli hvis alle hadde hatt forståelse av at vi er Guds elskede barn? Jeg skjønner det ikke.
  Hvis du har vokst opp med å ikke føle deg elsket av noen så ville du heller ikke visst hvordan du skulle elske andre, ikke ordentlig, men hvis du føler at du er elsket og du har folk rundt deg også som elsker deg og oppmuntrer deg så ville du vert et helt annet menneske. Du hadde hatt kjærlighet til andre mennesker og man hadde faktisk blitt et bedre menneske.

  Og ja, det er blitt gjort mange folkemord i kristendommens navn, men hvis man hadde blitt lært opp ordentlig i kristendommen og vært en "ekte" kristen så hadde det nok vært anderledes.
  Sier kristendommen at man skal drepe? Nei. Så de som drepte i kristendommens navn, det virker ikke som de har fått med seg helt hva kristendommen virkelig handler om...

  Dette er i allefall hva jeg mener.. ingen trenger å være enige i det, men dette er hva jeg mener.

  SvarSlett
 35. Religion som fag er viktig å lære. Jeg er selv ateist og leser mye om religion for å kunne forstå mer hva jeg ikke tror på. Jeg mener det også er veldig viktig at skolen ikke lærer bort religion som den absolutte fakta, for det finnes ingen fakta om at det eksisterer en gud eller at noe av det som skjedde i bibelen er sant. Det bør være sett på med kritiske øyne der du kan se hvordan samfundet har utviklet seg på grunn av religion.

  Det du sier angående 22. Juli syntes jeg er forkastelig, men siden jeg ser at du har någenlunde svart på det orker jeg ikke å gå dypere inn i debatten.

  La barn lære og tenke selv. La dem få sine egne ideer om hvordan religioner påvirker mennesker før de blir dyttet inn i kjernen av det.

  SvarSlett
 36. jeg gir det 50-100 år til endelig vi kan få det våset ut av samfunnet vårt. greit nok at folk for 1000-5000 år siden lurta på åssen i helsike vi kom hit, og hva all "guds vrede" var (lyn-nedslag, flommer osv osv.. det er en grunn til at over alt i verden har de en egen "gud".. hadde det vært en ekte gud burde vel alle fått vite om han? hvorfor skulle vi i norden f.eks bare få våre egene guder? var vi ikke gode nok for mestern? våkn opp, det er 2012, vi har teknologi. ta EN skikk ut i universet (hvis du vet hva det i det hele tatt er) så skjønner du kanskje at en kar or w/e kunne ikke "skapt" det.

  SvarSlett
 37. Det er iblandt veldig nyttig å bli utfordret på sitt eget ståsted. Alt som har blitt skrevet her har gjort at jeg har tenkt ekstra mye. Jeg ser at en del av derre, sikkert av ulike grunner har en veldig negativ instilling til religion, og mener at vi som er troende hever oss over andre og vil tvinge andre til å tenke som oss.

  Jeg ønsker ikke å tvinge noen. Mennesket er født med fri vilje. Det er mer det at jeg har noe i livet mitt som gir meg glede, og det ønsket jeg å fortelle til andre så kanskje noen andre også kunne oppleve den samme gleden. hvis noen har sett en god film eller hatt en stor musikkopplevelse og snakket entusiastisk om det til andre mennesker ville ingen drømme om å anklage dem for å ville hjernevaske andre til å synes det samme som dem. Jeg lurer på hvorfor det er så anderledes med religion.

  Et kort svar til Arntulf. Det du skkrev gjorde tydlig for meg at "it's in the eye of the beholder" er så sant. Når jeg ser ut i vårt fantastiske univers,ja jeg vet hva universet er og er veldig fasinert av det tenker jeg: " Det er umulig at det ikke står en intelligent kraft bak alt dette ".

  SvarSlett
 38. Ja, fjern religionsfag fra skolen. Tull at skoler underviser i eventyr som om det skulle være sannhet. Eller innfør det som et valgfag, der de som vil kan lære om det.

  SvarSlett
 39. Til Linda:

  Hva er det som tyder på at det er en intelligent kraft bak universet?
  Trillioner av stjerner og planeter, men bare en vi vet det finnes liv på. De aller fleste totalt ubeboelige.
  Millioner av atroider i vårt solsystem som kan ødelegge jorden når som helst.
  Den sikre slutt for jorden om 5 milliarder år når solen dør ut.

  Og hva med jorden?
  Jordskjelv, tsunamier, vulkanutbrudd, tørkekatastrofer, sultkatastrofer ol.
  Hva er det som tyder på at jorden er skapt av noe intelligent?
  Mesteparten av jorden er jo også ubeboelig - hav, ørken, fjell, isbreer...

  SvarSlett
 40. Hva mener for eksempel kristne om muslimenes kjærlighet til sin gud og omvendt? Eller jødenes tilnærming av gud? Er denne dyptgripende følelsen av å være elsket bare gjeldene hos en korrekt religion? I så tilfelle er ikke denne følelsen en falsk psykologisk følelse hos alle de andre en den gjeldende religionen da?

  SvarSlett
 41. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 42. Veldig fin post. Hadde Anders Behring Breivik kjent en god Gud, hadde han aldri gjort det han har gjort.

  SvarSlett
 43. Religion har ingen ting på en barne skole å gjøre, en blir hjernevasket til å tro på Gud på lik linje som med Julenissen.

  Religion er noe en kan velge se nærmere på når en er blitt voksen og er i stand til å tenke selv, ikke som barn hvor Julenissen er like virkelig som Gud.

  SvarSlett
 44. Svar til _LarZen_:

  Det er ingen elever som blir "hjernevasket" på skolen i dag: som jeg sa i mitt innlegg lenger opp her, så har forkynning ingenting på en skole å gjøre! Vi som er lærere, skal aldri forkynne noen slags religion i et klasserom!

  og.. hvordan skal du vite om noen religion du kan tro på når du blir voksen, hvis du ikke kjenner til noen religion?
  ..hvordan kan du vite hvorfor verden har blitt slik den er i dag, hvis du ikke har lært om religion?

  SvarSlett
 45. Eg syns alt det dokke seie e feil ! bullshit alt isamen .
  ke %&#* ska ungane me religion de føre bare te elendighet uansitt å la di få bestemme om di vil tro selv å ikke få de skrudd inn i hode av noen andre ?
  Dette e noge av det idiotiske eg nogen gong he lest .. Då hadde det faen våre bedre med å fått inn norrøn mythologi for faen !!!! det he hvertfal noge med osse å gjer ;) faen bruga hove folk .... seie de bare

  SvarSlett
 46. Hei,

  Mange interesante kommentarer her, kristendom blir i dag nærmest latterliggjort og dømt til undergang. Grunnen til det er enkel, vi har fått en ny type filosofi som gjør at folk flest ikke vil ta seg tid til å undersøke Bibelen. Hvis en går litt tilbake i historien kan en fort kjenne gåsa på gangen. Under den mørke middelalderen hadde den Katolske kirke fullstendig kontroll over hvordan mennesker skulle tenke, og de som ikke tenkte eller trodde som dem ble kastet på bålet. Bare fordi du hadde en annen måte å vurdere tingenes tilstand på. Etterhvert kom Luther med reformasjonen og da ble menneskene mer fri til å dyrke Gud og som et resulat av det ble det mere fremgang i samfunnet. Skoler ble opprettet for at barna skulle få lov til å lære mer om bibelen. Bibelen ble brukt som et våpen mot den Katolske kirke som nektet sine tilhengere å lese den. Det som skjedde videre var at menneskene fikk en større forståelse av personlig ansvar for sin tro og de kunne motbevise de såkalte lærde ut ifra Skriften. Bibelen var med å høynet menneskene, fremfor det mange har kommentert så langt, at det reduserte dem til tullinger som tror på eventyr. Bibelen ble våpenet som felte den katolske kirkes makt, og på grunn av det satte de inn motreformasjonen gjennom Jesuittene. De forkledde seg som protestantiske lærere og begynte å motarbeide reformajonen. Resultat er et samfunn som tror at vi har oppstått av tilfeldigheter og nestekjærligheten har sviktet fullstendig. Ønsker du å vite mer er det bare å lese litt i kirkehistorien og da finner du fort ut at det stemmer det jeg har skrevet her. Ellers kan jeg anbefale følgende nettside for mer info: www.freedomcallsyou.com

  SvarSlett
 47. Jan R:

  Mange av oss ateister har store kunnskaper om bibelen. Det er nettopp derfor vi er ateister. Jeg har selv hatt en kristen oppvekst, og har lest og hørt mye fra bibelen. Jo mer jeg leste jo mer usannsynlig fant jeg det.
  Mange kristne kjenner ikke til bibelen, men har kun vært i kirken og søndagsskole og fått "glansbilde" av den hellige skriften

  Det du skriver her er jo også i tråd med dette. Når mennesker begynte å få tilgang til bibelen ble de skeptiske til det som står der, da mye av det beviselig er feil.
  Det er også et faktum at jo mer utdannet og intelligent et menneske er, jo større sjanse er det for at de forkaster religioner.

  SvarSlett
 48. Religion har forlengst utspilt sin rolle for å forklare ting vi har fått svarene på. Religion skal aldri presenteres som sannhet da det ikke har noen rot i virkeligheten, men er noe mange mennesker velger å tror på.
  En person med stemmer i hodet kaller vi sinnsyk, men når mange personer har stemmer i hodet så kalles det en religion.

  Hvis man skal trekke noe som helst til 22.juli hendelsen så bør man være noe mer opplyst enn folk gir utrykk for å være.
  Hvis man leser litt i manifestet til Anders BB så forklarer han tydelig at han er sterkt religiøst kristen og målet hans med terroraksjonen var å innføre et mer totalitært KRISTENT samfunn i norge der KRISTENDOMMEN er statsreligion og i mindre enklaver eller områder kan vi andre bo som ønsker et mer liberalt sammfunn.

  Kom ikke her og si at jesus og gud og alle vennene hans kunne stoppet ABB, for det er så lite opplyst at det er nesten kvalmende å høre.

  SvarSlett
 49. Svar til Runhild:
  Det er riktig at ingen lengre blir hjernevasket til å følge kristendommen på skolen.
  Og det er bra.

  Men at vi har et eget fag på skolen for religioner er feil.
  Det burde ha blitt integrert i historie, samfunnsfag og etikk.

  Vi må få frem at dette er gamle myter og tanker fra et folk som ikke har de samme kunnskapene som vi har i dag.

  SvarSlett
 50. Helt enig, vi må få innført islam\koranen inn i skolene snarest, ellers vil gudstro forsvinne og viktige tekster glemt :(.. Skjønner meg ikke på dem folka i vg, Relgionslære er noe av det viktigste i min oppvekst!

  Alt for allah, eller Jesus om du tror på det der.

  SvarSlett
 51. Religion som fag er særdeles viktig. Det er ikke mange årene siden jeg hadde KRL, som senere ble til RLE, og selv husker jeg at det gav større perspektiv på ting.

  Det er noen som mener at kristendommen er den største delen i faget, dette stemmer ikke. Kristendommen i KRL/RLE er en svært liten del, den er nært sagt ubetydelig i forhold til de andre religionen (Islam, Hinduisme, Buddhisme etc.)

  Men hele grunnen til at man bør ha Religion på skolen er at man blir mer åpne for andre, man dømmer ikke like fort som man kanskje ellers ville ha gjort.

  Og mange uttaler seg om bibelen og andre skrifter, med svært lite kjennskap til bakgrunnen av disse skriftene. "Fablene om Jesus", vis du ønsker det så, men faktumet er at disse tekstene ble skrevet av første/andre hånds-kilder, og de menneskene som blir omtalt var forsatt i live, hvem som helst kunne spørre om det som stod faktisk var sant.

  Tidenes best dokumenterte historiske person er Jesus av Nasaret.

  Folk tror på Alexander den Store, tekstene om han ble skrevet over 400 år etter hans død. Tekstene om Jesus ble skrevet allerede 20 år etter hans oppstandelse.

  SvarSlett
 52. Kan du ikke bare lære barna dine om godhet, kjærlighet, nestekjærlighet og ærlighetn uten å måtte dra inn en Gud som potensielt kan dømme de til evig pinsel i helvete hvis de ikke lever etter hans regler?

  Kristendommen har ingenting å gjøre på skolen i disse dager.
  Dog er jeg helt enig at det burde settes mer fokus på humanisme i dagens undervisning.

  SvarSlett
 53. Det heter at Gud skapte mennesket, men det vet vi nå at bare er tull. Så kansje det er på tide å forandre det til Kirken plaget barna? Det har en nogenlunde lik ordlyd

  SvarSlett
 54. Du er inne på noe i første delen av bloggen din, hvor du sier at religion bør være en del av skolen fordi det hjelper på å forstå de enorme kulturelle påvirkninger vi har fått fra det hold. Her er Andersen helt på viddene når han hevder at Tolkien og andre forfattere er like relevante som Muhammad og Jesus, da innflytelsen til disse forfatterene mildt sagt blekner i forhold til de religiøse skikkelsene og hva de har hatt å si for millioner av mennesker opp gjennom årene. Derfor mener jeg religion absolutt bør bli i skolen som fag.

  Men så.

  Så presterer du å lire av deg dette:

  "Jeg har likevel tenkt tanken at hvis alle mennesker hadde fått oppleve denne dyptgripende følelsen av å være elsket og hatt en forståelse av at vi alle sammen er guds elskede barn ville verden sett anderledes ut. Hvis Anders Bering Breivik hadde hatt denne forståelsen hadde det ikke vært noen 22. juli."

  Dette er et utsagn som illustrerer det problemet jeg har med religiøse mennesker. De tar på seg en allmengyldig, ovenfra-ned holdning som sier at "hvis bare alle var som oss, ville verden vært perfekt". Og det til tross for alle de kriger, sexovergrep, mord, ran og så videre som har blitt gjort i diverse guders navn, men særlig da i Jesu og Jahve. Kontringen "de er ikke ekte kristne" holder ikke. Behring Breivik mener selv at vi bør ha et katolsk samfunn, fordi det er den sanne religion. At du tror at den innbillte kjærligheten du føler fra gud skal kunne redde verden er kanskje en av grunnene til at den faktisk trenger å bli reddet enda.

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg mente slett ikke at alle mennesker burde være som meg. Jeg tror bare at et menneske som føler seg trygg og elsket har lettere for å tåle at andre mennesker tenker annerledes enn dem selv. De har dessuten ikke behov for å slakte ned uskyldige mennesker.

   At mange onde ting er gjort i religionens navn betyr ikke at alle religiøse er onde. Ander Bering Breivik anser seg etter det jeg har forstått som "kulturelt kristen" og tror at den må beskyttes mot en Islamistisk konspirasjon som finnes i hans og en del av hans meningsfellers hoder.. han har ikke sagt noe om at det var "Gud som sa han skulle gjøre det".
   det er helt klart at religion har blitt brukt som unskyldning for mye ondskap opp gjennom tidene, men det betyr ikke at religion i seg er ondt. Det finnes ikke religiøse filosofier som har stått bak en del ondskap også. Både Nazisman og kommunismen var uttalt antireligiøse. det hindret dem ikke i å utføre en masse ondskap.jeg stiller ikke dagens ikkereligiøse til ansvar for det, så da synes ikke jeg at jeg bør stå til ansvar for heksebrenning, korstog ,eller sexuelle overgrep begått av andre.
   jeg tror at alle mennesker er individer, og religiøse mennesker er like innbyrdes ulike som ikke religiøse.

   Slett
 55. All religion er en mild form for sinnsykdom, ofte utløst av mangel på en omsorgsfull farsfigur i barndommen. Mener det er direkte kvalmt å påprakke småunger sine egne religiøse dogmer. Jeg tok deg forresten litt seriøst helt til du dro fram den salmen.

  SvarSlett
 56. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 57. vist en person har en fantasi venn er han sinnsyk, vist mange har den samme kalles det for religion...

  SvarSlett
 58. Jeg synes det værste med reiligion er hvordan foreldre blir. For for religiøse foreldre er det helt klart at barnet deres skal bli religiøs også, og indoktrineringen begynner med en gang poden kan forstå ord, gjerne før. Siden disse foreldrene er overbevist over sannheten i sin religion som det ikke finnes noe bevis for legger de heller ikke fram alternativer eller forklarer dette for barna, gjerne fordi personlige opplevelser = bevis i deres øyne.

  Det er det værste med religion systematisk indoktrinering og i litt mer ekstreme tilfeller hjernevask av barn til å tro på eventyr.

  SvarSlett
 59. Hei!
  Jeg vet ikke om bibelen er sann eller ei,men jeg tror vel mest at det er fabler og eventyr.
  Mennesket er utrolig "flinke" til å høre og se det de vil se og det tror jeg også skjedde for 2000år siden. Mennesket hungrer etter svar og kunnskap, så vi leser og studerer, men jeg tror at i de fleste tilfeller er der et SKJULT motiv. Jeg vil ikke lære noe nytt, jeg vil bare lese det som bekrefter mine grunnholdninger.
  På denne måten har bibelen også blitt skrevet, altså hvordan forfatteren har oppfattet situasjonen basert på hans grunnholdning.
  Jeg har ikke lest mye i bibelen, men jeg mener å huske fra barneskolen at det var vanlig med offerlam for 2000år siden.
  Med en sånn grunnholdning blir det naturlig at en tror (overbevist)at GUD og må drive med den slags, så han ofret sin egen sønn. Hvilken grusom GUD.

  SvarSlett
 60. Det er helt tydelig at religion er et veldig følsomt tema som mange lar seg støte av!

  SvarSlett
 61. Bra innlegg, Linda. Jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal begynne å kommentere, for nå har jeg tusen tanker i hodet på en gang.

  Det som først kommer til hodet er til dere som mener at å tro på Gud er som å tro på eventyr, for det er ikke bevist: Har det blitt bevist at Gud ikke finnes? Har det blitt bevist at han IKKE skapte verden? Hvem i alle dager sier at vitenskap og religion er to opponenter? Det er ikke så galskap å tro at Gud finnes. Ihvertfall ikke i forhold til å tro at han ikke finnes - det er like stor sannsynlighet for begge rent matematisk, for ingen av delene er bevist. Enten finnes han, eller så finnes han ikke. Det vil si 50-50.

  "Hva mener for eksempel kristne om muslimenes kjærlighet til sin gud og omvendt? Eller jødenes tilnærming av gud? Er denne dyptgripende følelsen av å være elsket bare gjeldene hos en korrekt religion? I så tilfelle er ikke denne følelsen en falsk psykologisk følelse hos alle de andre en den gjeldende religionen da? "

  Hvem sier at jødene, muslimene og de kristne har forskjellige guder? Såvidt jeg vet, så springer de tre religionene ut fra samme religion. Og så ble det litt uenigheter og krangler på veien, og så ble det etter mange år tre ulike religioner med veldig mange felles historier. Jeg tror at vi alle er Guds barn uansett hvilken religion vi tilhører eller ikke tilhører. Selvfølgelig vil jødene og muslimene og alle som ønsker det føle Guds kjærlighet. Når noen roper på meg, så svarer jeg uansett hvem som roper. Det samme gjelder vel for en eventuell Gud - den som er interessert, og oppriktig ønsker å føle den kjærligheten vil føle det.

  Men det viktigste, synes jeg, er at man kan klare å respektere hverandre. Vi har alle forskjellige meninger og tanker, og å begynne å kalle hverandre dumme bare fordi man tror forskjellig blir fryktelig usaklig og respektløst. Interessant nok er det de som mener at troende ikke har respekt for ikke-troende som kommer med disse uttalelsene. Fryktelig respektfullt av dem. Den gyldne regel er en fin bil.

  SvarSlett
 62. Hei Linda, gøy å lese bloggen din og supert at du slår ett slag for det du tror på.

  Jeg har noen egne kommentarer etter å ha lest noen av inleggene her. Til de av dere som mener at religion er noe som "skjedde for 2000-5000 år siden" og dermed bør fases ut av vår opplyste verden. Er det sånn at religion ikke finnes lenger? Finnes det ingen troende mennesker i sammfunnet rundt dere?
  Heldigvis er vi ikke der. Det finnes faktisk troende mennesker overalt rundt dere. Religion er ikke historie - det er noe levende som finnes i sammfunnet vårt, og bør derfor være en del av det barna lærer.

  Vitenskap går ut på det å lage modeller som omfatter målbare data. Når nye data kommer til må modellene endres. Dermed er vitenskaplige modeller ikke fastlåste, men de endrer seg over tid.

  Hvis det at en religiøs person lærer sitt livssyn til sitt barn kan kalles indoktrinering; hva ville dere da kalle det når en ikke religiøs person lærer sitt livssyn til sitt barn?
  Hvis barna på skolen lærer at religion er historie og ikke reellt, og at vitenskaplige modeller er den eneste mulige forklaringen - er ikke dette like mye indoktrinering som det å lære om religion?

  Så lenge det finnes religioner og troende mennesker bør religion være et fag på skolen. De som vokser opp må selv få velge mellom å tro eller ikke å tro, of for å kunne gjøre dette må de vite hva religion er. Dermed kan de ikke bare lære religionshistorie.

  Tobben sier over:
  "Vi må få frem at dette er gamle myter og tanker fra et folk som ikke har de samme kunnskapene som vi har i dag."

  Jeg sitter her med dagens kunnskaper i hodet mitt og tenker like mye religiøse tanker som folk gjorde for 2000 år siden.

  Enda en kommentar fra Tobben:
  "Det er også et faktum at jo mer utdannet og intelligent et menneske er, jo større sjanse er det for at de forkaster religioner."

  Og det sier hvem? Har religiøse mennesker mindre intelligens og lavere IQ? Hvilken verden er det du lever i? Det finnes nok av eksempler på utdannede og intelligente mennesker som er troende.

  SvarSlett
 63. Religion er viktig sånn rent kulturhistorisk, bortsett fra det er det ingen reell nytte utover det at det kan bidra til å "føle seg bra".

  Mennesket har lagd gud i sitt bilde fra tidenes morgen, og religion var, før vitenskapen, det verktøyet som ble brukt for å forklare verden. På mange måter kan du si religion var en vitenskap som feilet, fordi den ikke klarte å besvare de enkleste spørsmål. At noe føles bra, betyr ikke at det ér bra.

  Religion må over i historien -inn i historie på skolen..., det er en tragedie at barn blir forledet til å tro at religion er "sant". I en stadig mer vitenskapelig orientet verden der reell kunnskap er nøkkelen, hjelper det ikke med et religiøst tankesett hvor virkeligheten er avhengig av hvilken religion man tilhører.

  PS! å blande inn ABB og 22/7 er uheldig, ha beskriver tross alt seg selv som konservativ og kristen, hvem vet hvordan han føler guds nærvær. Andre religiøst motiverte terrorister føler nok sikkert også guds nærvær vel så sterkt.

  SvarSlett
 64. Svar til Runhild:


  "Har du lest noen ting i Bibelen eller???"

  Jada, mer enn nok, takk!
  Du trenger ikke å komme med bibelvers overfor meg, jeg leser dem ikke. Sjekk heller ut alle versene om vantro du, og ta for deg ondskapen som skjuler seg bak disse.

  SvarSlett
 65. Svar til Minamor:

  "Har det blitt bevist at Gud ikke finnes?"

  Trengs ikke. Det er de gudetroende som har bevisbyrden, da det er de som kommer med påstandene om denne såkalte gudens eksistens. Og siden intet gudetroende menneske har klart å komme med slike bevis, er ikke noen guds eksistens bevist. At noen guds eksistens aldri har blitt bevist, er noe vi faktisk vet og ikke bare tror.


  "Har det blitt bevist at han IKKE skapte verden? Hvem i alle dager sier at vitenskap og religion er to opponenter?"

  Sammenligne bibelen med vitenskapen, så finner du at det meste ikke stemmer med observert virkelighet. Det eneste bibelen beviser er at de som skrev den hadde livlig fantasi.


  "Det er ikke så galskap å tro at Gud finnes. Ihvertfall ikke i forhold til å tro at han ikke finnes - det er like stor sannsynlighet for begge rent matematisk, for ingen av delene er bevist. Enten finnes han, eller så finnes han ikke. Det vil si 50-50."

  Med tanke på alle de gudeforestillingene som finnes rundt om i verden, er ikke sjansen 50/50. Den er vel noe sånt som 1 til noen tusendel for at akkurat din gudeforestilling skulle være den eksisterende og riktige.


  "Interessant nok er det de som mener at troende ikke har respekt for ikke-troende som kommer med disse uttalelsene."

  Og hva er det så ikke-troende stort sett blir møtt med fra kristent hold, da?
  Jo, vi blir møtt med "velmente" trusler om at vi kommer til å havne i helvete dersom vi ikke tror, vi blir tråkket på og rakket ned på med bibelvers om hvor dårlige mennesker vi er som ikke tror, vi blir møtt med at ikke-troende ikke kan ha god moral og at vi umulig kan vite forskjell på rett og galt fordi ingen gud har gitt oss det osv. Misjonerende kristne og kristne som rakker ned på annerledestroende har jeg ingen respekt for. Kristne får tåle å høre at det de tror på er eventyr og fantasier når de selv slenger ut av seg så mye dritt om ikke-troende.

  SvarSlett
 66. Svar til forskeren:

  "Finnes det ingen troende mennesker i sammfunnet rundt dere?"

  Joda, og det er greit så lenge de holder sin tro for seg selv. Det er når de skal prakke på meg sin tro og sine religiøse regler at jeg reagerer. Jeg prakker ikke mitt livssyn på noen og jeg krever heller ikke at andre skal danse etter min pipe. Men selv har jeg opplevd både forkynnelse og krav om tilrettelegging for andres religiøse regler, og det finner jeg meg ikke i! Det invaderer _min_ sfære, og det aksepterer jeg ikke. Religiøs tro er en privatsak og bør holdes privat.

  SvarSlett
 67. Svar til Forskeren:
  "Forskeren sa...
  Tobben sier over:
  "Vi må få frem at dette er gamle myter og tanker fra et folk som ikke har de samme kunnskapene som vi har i dag."

  Jeg sitter her med dagens kunnskaper i hodet mitt og tenker like mye religiøse tanker som folk gjorde for 2000 år siden."

  Men dagens kunnskaper forteller oss jo at historien om skapelsen er feil, historien om Adam og Eva er tull, at historien og flommen er tull, at historien om jesus har veldig mange feil osv.
  Hvorfor skal vi da tro på det andre som står der? Hvordan kan du plukke ut det du liker, og forkaste det som er feil. Blir ikke bibelen da bare en samling med fortellinger, tanker, etikk som vi da plukker og velger av?
  Hva gjør dette med verdien av bibelen/gud?

  " Enda en kommentar fra Tobben:
  "Det er også et faktum at jo mer utdannet og intelligent et menneske er, jo større sjanse er det for at de forkaster religioner."

  Og det sier hvem? Har religiøse mennesker mindre intelligens og lavere IQ? Hvilken verden er det du lever i? Det finnes nok av eksempler på utdannede og intelligente mennesker som er troende."

  Jeg sier ikke at det ikke finnes intelligente religiøse. Jeg sier at jo høyere inteligens og kunnskapsnivå, jo større er sansynligheten for å ikke bli religiøs.
  Dette har det vært gjort mange undersøkelser på. Ikke religioøse har i snitt en høyere intelligens enn religiøse.
  En klar indikasjon på at kunnskap og religiøsitet har en sammenhang er jo at den europeiske, vestlige verden er den med høyest utdanning/kunnskap, og samtidig den minst religiøse delen av verden.

  SvarSlett
 68. "Trengs ikke. Det er de gudetroende som har bevisbyrden, da det er de som kommer med påstandene om denne såkalte gudens eksistens."

  Like fullt ut påstår du at denne guden ikke eksisterer. Om du kommer med en påstand, ligger bevisbyrden like mye hos deg, som hos meg. Hvem har rett til å bestemme hvem som "eier" bevisbyrden? Hvordan kan du si at vi vet at guds eksistens aldri har blitt bevist? Kan du gi meg noen vitenskapelige kilder hvor det er bevist? Kan du vise meg noen rapporter? Fordi DU ikke tror, er ikke det ens med at det ikke er bevist. Fordi JEG tror, er det ikke dermed bevist det heller, men jeg forbeholder meg retten til å slippe å bli kalt idiot fordi jeg tror.

  Angående Bibelen, så har den blitt oversatt og tolket og oversatt på nytt, og ja, jeg er enig i at mye som står der antakelig ikke stemmer. Når man går på skolen, lærer man om symbolikk i bøker. Bibelen er fullastet av det. Så kommer det an på øyet som ser. Jeg er kristen. Jeg tror ikke at verden ble bokstavelig skapt på seks dager. Jeg tror på evolusjonen, jeg tror at verden er flere millioner år gammel og ikke seks tusen, men jeg tror også at det er en Gud som har stått bak skapelsen/The Big Bang/kall det hva du vil. Det er like vilt, spør du meg, å tro at alt skjedde bare ved tilfeldigheter.

  "Og hva er det så ikke-troende stort sett blir møtt med fra kristent hold, da?
  Jo, vi blir møtt med "velmente" trusler om at vi kommer til å havne i helvete dersom vi ikke tror, vi blir tråkket på og rakket ned på med bibelvers om hvor dårlige mennesker vi er som ikke tror, vi blir møtt med at ikke-troende ikke kan ha god moral og at vi umulig kan vite forskjell på rett og galt fordi ingen gud har gitt oss det osv. Misjonerende kristne og kristne som rakker ned på annerledestroende har jeg ingen respekt for. Kristne får tåle å høre at det de tror på er eventyr og fantasier når de selv slenger ut av seg så mye dritt om ikke-troende."

  Jeg forbeholder meg også retten til å bli behandlet som et individ som blir "dømt" etter mine egne gjerninger, og ikke alle andres. Hvor har jeg truet med helvete? Hvor har jeg sitert bibelvers? Hvor har jeg sagt at ikke-troende er slemme og fæle? Det er med dette jeg mener at man må respektere hverandre, og akseptere at alle mennesker tror/ikke tror forskjellig. Hvis alle kan gå i seg selv og behandle andre mennesker på en måte de ønsker å bli behandlet selv, så ville verden vært et bedre sted, tror jeg. Å angripe meg, som troende, fordi andre har dømt deg til helvete blir som å krype ned på barnehagementalitet. En annen jente slo meg, så da skal jeg slå deg fordi du også er jente.

  "Joda, og det er greit så lenge de holder sin tro for seg selv. Det er når de skal prakke på meg sin tro og sine religiøse regler at jeg reagerer. Jeg prakker ikke mitt livssyn på noen og jeg krever heller ikke at andre skal danse etter min pipe. Men selv har jeg opplevd både forkynnelse og krav om tilrettelegging for andres religiøse regler, og det finner jeg meg ikke i! Det invaderer _min_ sfære, og det aksepterer jeg ikke. Religiøs tro er en privatsak og bør holdes privat."

  Du er fryktelig generaliserende. At du har opplevd dette synes jeg er fryktelig trist, men det er ikke dermed sagt at alle troende oppfører seg sånn. Akkurat som at jeg ikke kan si at alle ikke-troende er grusomme, kalde mennesker som ikke bryr seg om andre, fordi de ikke har Gud i livet sitt. Det blir jo helt feil!

  SvarSlett
 69. For dere som er motstandere av RLE-undervisning i skolen - har dere tatt del i en RLE-time og hørt den refleksjonen som foregår der? Det er en kjempeviktig arena for diskusjon, refleksjon og undervisning i toleranse og respekt for andres måte å se livet på. Hvis all religion kun skal snakkes om i et historisk perspektiv, og all samtale om religion i praksis skal tas ut, hva slags forståelse vil vi da få av andre? Religion er ikke bare noe som kommer til å bli borte ved å ønske det bort, det vil alltid være. Ved å ta bort denne diskusjonsarenaen, vil man fremme fremmedfrykt, fordommer og vrangforestillinger verre enn vi har i dag.

  SvarSlett
 70. Det går an å respektere andre mennesker selv om man ikke respekterer deres religion.

  Religion fortjener ikke respekt. Religioner kommer og går.
  Norrøn mytologi er en utgått religion. Snart er kristendommen også det.
  Forhåpentligvis vil det dukke opp færre og færre ettersom kunnskapsnivået øker.

  SvarSlett
 71. Det å si at religion ikke fortjener respekt blir akkurat som å si at human-etisk forbund eller darwinisme ikke fortjener respekt. Det finnes religioner som har vart like lenge som både norrøn og gresk mytologi som fortsatt eksisterer og etterleves, og anses som verdensreligioner i dag. Å si at den og den religionen vil forsvinne er arrogant og uvitende.

  Jeg vil gjerne se at du viser frem noe som kan støtte opp din teori om at de religiøse er uutdannede og uten kunnskap. Snakk om arrogant og uvitende. Jeg sitter med dagens kunnskap, og for meg bekrefter den kunnskPen min tro. Til syvende og sist handler det om om man ønsker eller velger å tro.

  SvarSlett
 72. Jeg har ikke overdrevet respekt for humanetisk forbund heller. Skjønner ikke hvorfor de skal ha samme "ritualer" som religioner.
  Men jeg respekterer menneskene innenfor de ulike religioenen og organisasjonene, men forbeholder meg rett til å kritisere hva de står for.

  Jeg er overbevist om at kristendomen vil være en liten religiøs sekt her i Norge om et par 10år.
  Hvis vi bare får vekk statkirken og statsstøtten til religioner vil de naturlig dø vekk. Har du sjekket gjennomsnittsalderen i kirken og på kristne tilstelninger?

  Jeg har aldri påstått at religiøse er uten utdannelse og kunnskap. Les hva jeg skriver.
  Det er et faktum at kunnskap og intelligens gjør at det er mindre sannsynlig at du er religiøs.

  http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/01/28/490228.html

  http://kspark.kaist.ac.kr/Jesus/Intelligence%20&%20religion.htm

  http://www.nettavisen.no/innenriks/article2021984.ece

  SvarSlett
 73. Svar til metron:

  "Jada, mer enn nok, takk!
  Du trenger ikke å komme med bibelvers overfor meg, jeg leser dem ikke. Sjekk heller ut alle versene om vantro du, og ta for deg ondskapen som skjuler seg bak disse."

  Men hvorfor sier du at det ikke finst noe om nestekjærlighet i Bibelen, hvis du ikke prøver å se etter en gang?
  Ja, jeg vet om den såkalte "ondskapen" som folk snakker om. Jeg skal ikke nekte for det, men hvorfor nekte å undersøke å se etter det gode?

  Til minamor:

  Jeg har den samme troen på evolusjonen og skapelsen som deg, tror jeg. Evolusjonen utviklet menneskene og alt livet på jorda, men det var Gud som skapte oss, fra starten av! (Prologen i Joh.) :)

  Svar til tobben:

  Trur du virkelig på de undersøkelsene som er nevnt i de avisene?

  SvarSlett
 74. Svar til Ragnhild:
  Ja, jeg tror på dem.
  Tror du ikke at det er noe i det, at religiøsitet synker proposjonalt med kunnskap og intelligens?

  Land som er velstående og der mennesker har tid til å fordype seg i disse tingene, er jo de som er minst religiøse.

  Kan du vise til noe som går mot dette?

  SvarSlett
 75. For det første Tobben: lær deg å lese (Runhild, ikke Ragnhild)

  Nei, jeg tror ikke på det i det hele tatt! Fordi vitenskapen kan ikke forklare alt som har skjedd med jorda! Forklar meg hvordan Big Bang skjedde.. Hvordan ble det plutselig et stort smell?

  Velstående land, som?

  For eksempel:
  USA, Italia, England, Russland, - alle disse har ganske mange religiøse.
  Mange vitenskapsmenn opp gjennom tidene har vært kristne også, som for eksempel Isaac Newton. Jeg skal ikke uttale meg så mye på dette emnet, siden jeg ikke kan så mye om det.
  Men i hvertfall har religionene hatt opp gjennom tidene mange av de høgste rangerte skriftlærde i samfunnet. Det var prestene som kunne å lese og skrive, for de måtte kunne formidle videre de religiøse tekstene!

  SvarSlett
 76. Så klart det er de som er minst religiøse. Når man er rik, har det godt og livet er generelt greit, så føler man så klart at man ikke trenger noen annen makt i livet sitt. Men det er ikke noe nytt det, det er det jo utallige eksempler på i nettopp Bibelen også. Når det gikk bra med folk, sluttet de å tro.

  Jeg tror ikke at kristendommen kommer til å bli så voldsomt svekket bare ved å "få vekk statskirken og statsstøtten". Og uansett om kristendommen skulle bli "borte", så er det nok av andre religioner som finnes. Å mene at folk bare skal snakke om dette hjemme, blir som å gå med skylapper. Igjen - religion har eksistert fra tidenes morgen, og vil gjøre det til verdens ende, og å overse det vil bare skape fremmedfrykt og fordommer.

  Jeg er kjempeinteressert i religion/livssyn, og synes det er kjempespennende å snakke med andre om hva de tror/ikke tror og mener. Fanatikere, derimot, kan jeg styre meg for. Og fanatikere finner man over alt - selv blant de ikke troende... Jeg skulle ønske alle kunne komme ned fra sine høye hester, være litt open minded, og faktisk høre på hverandre. Jeg mener ikke at alle som snakker med meg bør tro på Gud når jeg er ferdig med å snakke, men jeg mener at det må kunne gå an å ha samtaler om dette uten å måtte angripe hverandre.

  SvarSlett
 77. Runhild, beklager :)
  Det er klart vitenskapen ikke forklarer alt. Vi vet ikke alt ennå. Vi vet ikke hva som utløste BB, selv om det er teorier på det(eks kvantemekanikkens usikkerhetsprinsipp)

  Men hva mer forklarer religioner? Hvor kom gud fra? Hvor er gud i dag? Han blir mer og mer usynlig etterhvert som vi finner ut mer og mer.
  I bibelens dager var han jo tilstede og styrte det daglige liv. Nå er han redusert til å kanskje ha startet BB.
  Det går nedover med ham.

  SvarSlett
 78. Minamor:
  Hvilken makt er det du snakker om?
  Det de fattige klamrer seg til er et håp. Hadde det vært en makt, så hadde denne makten vel hjulpet dem?

  Hvilken makt(allmektig og god) ville styrt verden slik den er i dag?
  Hvem ville vært bekjent av en verden som er så preget av urettferdighet?

  Religion vil nok finnes i en eller annen form så lenge vi ikke har alle kunnskaper.
  Men den bør absolutt holde seg hjemme mellom de 4 vegger, allerhelst inne i hodet på dem som tror.
  Det er kun der den eksisterer. Gud er bare en illusjon som blir plantet inni hodene på folk.
  Og hvor du vokser opp i verden avgjør hvilken gud du tror på(stort sett)

  SvarSlett
 79. Jeg tror at Gud finst i dag, og han har eksistert siden tidenes morgen (bare se i 1.Mos og prologen i Joh.) Det var ikke Gud som var tilstede, men Jesus. Og for at budskapet til Gud og Jesus skulle leve videre, kom den hellige ånd til verden! De troende startet å skrive ned det de hadde hørt av Jesus, og akkurat de tekstene er ført videre helt til i dag. Det kan selfølgelig diskuteres i hvilken grad alle kildene er pålitelige, men jeg tror på den kanoniserte Bibelen, og budskapet som står i den.

  Det kommer til å ta lang tid før kristendommen blir borte. Bare tenk over, hvorfor er Bibelen verdens mest solgte bok?

  SvarSlett
 80. Tobben, jeg mener at jeg har funnet hva jeg tror om alle spørsmålene du stiller, og hadde du vært interessert i å høre ville jeg ha svart. Men du er ikke oppriktig interessert, men er mer interessert i å prøve å overbevise meg om at det du mener er riktig. Du er ikke noe bedre enn andre troende. Da gidder jeg ikke legge ut i det vide og det brede hva jeg tror her.

  Da kaster jeg ballen tilbake til deg, og sier at du får holde dine meninger for deg selv. De har ikke noe her i bloggen til Linda å gjøre, helst bør de holde seg inne i hodet ditt. *himler litt med øynene*

  SvarSlett
 81. Runhild:
  I gamletestamenetet var gud tilstede titt og ofte, og styrte livet til folk. Han straffet de som ikke trodde på ham, hjalp de som trodde(hvis han kunne) og satte folk på prøver. Han var slettes ikke så snill heller.
  Har du lest GT?

  Bibelen er den mest solgte boken pga god markedsføring. Markedsføringen har kanskje ikke akkurat fulgt retningslinjene for god markedsføringsskikk(tvang, trusler, falske lovnader osv) :)

  SvarSlett
 82. Minamor:
  Hvis du har tenkt over disse spørsmålene/problemstillingene er jeg veldig interessert i å høre.

  Jeg kommer bare med mot meninger mot det som blir skrevet her, for at det ikke skal villede de som leser det. Jeg hadde ikke trengt å komme med mine meninger dersom de religiøse hadde holdt sin tro for seg selv.

  SvarSlett
 83. Tobben, det der er en toveisgate. De religiøse hadde ikke trengt å måtte forsvare seg selv og hevde seg selv hele tiden om man ikke hele tiden ble bombardert med utsagn som at man er dum, man driver barnemishandling, man må ha en psykisk utviklingshemming for å tro på Gud, osv. Det er ikke din oppgave å "frelse" de som blir "villedet" av det som står her, like lite som det er min oppgave å "frelse" deg eller andre som leser. Hvis du tror at det hadde vært min hensikt, så har du misforstått. Igjen, jeg forventer å bli behandlet med respekt, selv når det gjelder trosspørsmål. Det virker som om det du er ute etter er en homogen gruppe, hvor alle tenker likt, alle mener det samme. Det har folk prøvd før også - utrydde alle som mener annerledes. Når du sier at du respekterer personen, men ikke at personen er religiøs er det en ganske stor selvmotsigelse. Når du rakker ned på min religion, er den en så stor del av meg at det faktisk blir personlig.

  Jeg kan ikke forvente at du forstår min måte å tenke på, og dermed forventer jeg heller ikke at du forstår min måte å tolke verden på. Men vit dette at det at man tror på noe, så betyr det nødvendigvis ikke at man bare følger flokken og gjør som "de andre". (Jeg vil heller si tvert i mot, i disse dager...) Jeg vil at du skal prøve å åpne sinnet ditt for en ting, om ikke noe annet i denne diskusjonen: Jeg vet helt sikkert at Gud finnes. Jeg vet det like mye som du vet at han ikke finnes. Hvordan jeg vet det spiller ingen rolle, all den tid du har de tankene du har, og vil aldri akseptere mine forklaringer. At jeg har hatt åndelige erfaringer er min sak, og så lenge du ikke kan relatere til det vil du heller aldri forstå det. Men selv om noe er sant for meg og ikke er sant for deg, så kan ingen av oss bevise det for hverandre. Du må bare stole på at jeg vet hva som er best for meg, og jeg må stole på at du vet hva som er best for deg. Den eneste personen vi kan gjøre noe med er oss selv.

  SvarSlett
 84. Minamor:
  Hvis du har bevis for at gud finnes er det dårlig gjort å ikke dele det med andre.
  Men jeg tviler på at du vet at gud finnes annet enn at du tror det veldig sterkt.
  Men sånn er det i alle religioner. Alle "vet" at sin gud er den rette.
  Alle guder kan ikke være rett.

  Hvis du hadde vokst opp i feks India ville du mest sannsynlig vært hinduistisk og trodd på shiva og vishnu. Hadde du vokst opp i Iran ville du vært overbevist om at allah var den ene rette guden.
  Religioner er i bunn og grunn det samme - forsøk på forklaring på det vi ikke vet, og håp om at det er noe mer enn det korte jordiske livet.
  Må desverre skuffe dere. Det er ingenting som tyder på at det finnes noe gudommelig, og noe etterliv :-)

  SvarSlett
 85. Fullt ut like dårlig gjort av deg å holde bevisene om at Gud ikke finnes borte fra resten av verden. Hadde blitt Nobels pris for det funnet.

  Det spiller da ingen rolle hva man kaller Gud, Gud er Gud eller Allah, Elohim, Shiva...

  SvarSlett
 86. Det går jo ikke an å bevise at noe ikke finnes...:-)
  Men hvem har bevisbyrden? De som kommer med en påstand.

  Så du tror ikke på noen spesiell gud?
  Det er jo helt klart at shiva og Jahve ikke er den samme guden.
  Og din gud sier at du ikke skal ha andre guder enn ham. Du har flaks som hørte om ham først da :-)
  Eller uflaks hvis det er en av de andre gudene som er riktig.

  SvarSlett
 87. Nå er du latterliggjørende. Du trenger ikke snakke så høyt om at andre må lese det du skriver. Jeg kan diskutere mer når du er villig til å høre det jeg sier og slutter å gjøre narr. Du ljuger så det renner av deg - du viser ikke mye respekt for andre. Synd du skulle stupe ned til det nivået, for jeg synes det har vært en interssant diskusjon. Men om ikke annet har du bevisstgjort meg enda mer, fått meg til å tenke grundigere gjennom mine valg, og gjort meg sterkere i min tro og overbeisning.

  SvarSlett
 88. Tobben: Jeg har faktisk lest omtrent hele Bibelen!(Det er ikke mye jeg ikke har lest) Gud var tilstede i GT, men alle har sin tolkning på hvordan han var tilstede!

  Bevis: de religiøse skriftene? Det er lite trulig at noen bare har funnet på at de skal skrive en bok bare på tull..
  og det du sa i stad om at Bibelen var på grunn av tvangsmarkedsføring; det er ingen som tvinger deg til å kjøpe ei bok! De velger det selv på grunn av at det er de kristne sin hellige bok! De vil lese hva Guds budskap er! Og det er ingen som har tvingt folk opp gjennom årene til å kjøpe den.. ja, det finst misjonærer som går rundt og sprer budskapet til Gud, men tvinger de deg til å kjøpe boka? NEI

  Og det er ingen av de forskjellige gudene som er "den riktige" for hele verden. Det finst utrulig mange forskjellige guder som hver er riktig for dei mange forskjellige religionene som har eksistert og eksisterer i dag.

  SvarSlett
 89. Minamor:
  Beklager hvis du oppfattet det som latterliggjøring.
  Men det er faktisk umulig å bevise en negativ. Hvordan skal man bevise at noe ikke eksisterer?
  Og det er vel ikke ateister sin oppgave å motbevise alle guder?

  Når det gjelder hvilken gud du tror på må jo du være enig i at det er litt tilfeldig? Kommer an på fødested og oppvekst.
  Så om du tror på den rette guden er det "flaks".

  SvarSlett
 90. Runhild:
  Ja, alle tolker bibelen forskjellig. Hvordan vet vi da hvilken tolkning som er rett?
  Er du sikker på at din er den rette?

  Gud var veldig tilstede i GT og gjorde mange fysiske ting. Han var veldig styrende og straffende.
  I dag er han nesten helt fraværende. Hvorfor det?
  Kan det komme av at vi har funnet ut at mye av det som bibelen har påstått at han har gjort er feil?

  De religiøse skriftene ble selvsagt ikke skrevet på tull. Folk på den tiden visste mye mindre, og det var sikkert slik de tenkte seg at det hang sammen. I tillegg er mange av historiene overlevert muntlig, og vi vet alle hvordan en fjær kan bli til 10 høns.

  Hvorfor bibelen er den mest solgte boken er jo ikke vanskelig å forstå. Alle får jo en(eller flere) bibler til dåpen og konfirmasjonen.
  Det har også vært vanlig at det ligger en bibel på alle hotellrom ol.

  Mener du at det finnes flere guder? Ulike guder for de ulike kulturene? Eller er det samme gud alt sammen?

  SvarSlett
 91. nå er du bare kverrulant... jeg ville egentlig ikke gi meg før du greidde å åpne synet ditt bittelitt, men du bare vrir og vrenger på alt.. men må vel svare..

  det du sier med fødested har med hvilken Gud du tror på; er nettopp hvorfor denne diskusjonen i det hele tatt ble satt i gang! Hvorfor er religionene slik de er i dag?

  og nei, jeg er ikke sikker på at jeg har den rette tolkninga, men jeg har min.. og den tror jeg på. Jeg har ikke sagt at noen andre sine tolkninger er FEIL. Visste mye mindre om hva?

  Ja, men det er ikke tvang fordi om du gir en bok i gave, du kan fortsatt velge å ikke lese den.. og det er en grunn hvorfor folk kjøper boka også.

  Det er opptil hver enkelt religion eller person og tolke for seg selv om det finnes flere guder, bare en gud eller om det er den samme.

  SvarSlett
 92. Runhild:
  Du sier at det er opp til den enkelte religionen å tolke om det finne en eller flere guder, og hvilken som er den rette?

  Ok, la oss si at kristendommen er den rette.
  Da må nødvendigvis de andre guden være feil, og de som tror på dem være fortapt. Riktig?

  Hva med lille "Indira" fra India som har blitt inprentet hele livet at de virkelige gudene er Brahma, Shiva og Vishnu. Hun dør i total uvisshet om at den kristen guden er den rette.
  Er det hennes valg som gjør at hun ikke får oppleve den kristen himmelen sammen med deg?

  Ville en allmektig gud ha laget en verden der det som er mest avgjørende for hva du tror på er hvor du er født og hvilken oppvekst du får?

  Eller motsatt - alle kristne tar feil, og er dømt til evig pine.

  Eller som jeg tror alle religioner tar feil, og vi har kun det livet vi lever her på jorden.

  SvarSlett
 93. Tobben: "Det er ingenting som tyder på at det finnes noe gudommelig, og noe etterliv :-)"

  Dette kommer nok an på øyet som ser. Som nevnt i tidligere innlegg her så vil to personer kunne stå å se opp på himmelen en stjerneklar kveld og ha to vidt forskjellige oppfatninger om hva de ser. Den ene vil kunne stå forundret og tenke at dette ikke kan være en tilfeldighet. Det systemet vi lever i, alt som henger sammen og fungerer i harmoni. Det må være noen mer intelligent enn oss mennesker som har forårsaket dette. En Gud, ville han kanskje si. Den andre kunne tenkt, jaja...i kveld blir det kaldt.

  Skjønner du? Dette med å ha et åpent sinn for hva som kan være mulig er helt avgjørende for en diskusjon om Guds eksistens. Har man bestemt seg på forhånd har man stengt døren for utvikling. Og det gjelder selvsagt både for kristne/andre troende og ikke troende/ateister.

  Jeg er en av dem som kunne stått og sett opp på himmelen og bli overbevist om at det finnes en Gud. Jeg anser alt levende liv på jorden som bevis nok. Jeg anser galaktiske systemer som bevis nok. Mennesket har kommet langt, teknologisk sett. Men alt dette er for meg bare syntetisk og kan ikke sammenliknes med det å skape liv.

  Den opplysthet og kunnskaprikhet som eksisterer i vårt samfunn i dag har ikke bare gode sider ved seg. Jeg tror at den også medfører en viss grad av stolthet og selvopphøydhet, i så stor grad at en forkaster muligheten for guddommelig intervensjon. Mange går også, i sin iver etter fremgang og lykke, på akkord med sine indre overbevisninger. Kald det gjerne samvittighet. Kanskje gnager det litt og da er det trygt å feie til side Gud og moral. Så slipper en i alle fall å stå til ansvar for det en tenker og gjør. Nei, nå får jeg avslutte før jeg går helt off topic her :-) (hvis jeg nå ikke allerede har gjort det, da)

  SvarSlett
  Svar
  1. Jeg vil påstå at det er de religiøse som har stengt mest for muligheter. Ateister er mer åpne.
   Religiøse har jo allerede sannheten og kunnskapen om hvordan alt henger sammen.
   Dere stenger alle andre syn(les andre religioner) og vitenskaplige motsetninger mot deres syn ute.

   Dere stenger alt det som sier at verden ikke er så fantastisk og intelligent samensatt ute - jordskjelv, vulkanutbrudd, tørkekatastrofer, mulige astroidekatastrofer, sykdommer osv.

   Når jeg ser opp på himmelen tenker jeg at det er umulig at alt dette ble skapt bare for vår skyld. Trillioner av stjerner og planeter, de aller fleste så langt vekke at vi aldri vil kunne studere dem. Hva er vitsen?
   Det hadde vært mye mer sannsynlig at det var en skaper dersom hele universet bare besto av vårt solsystem.

   Hvorfor skapte gud universet, for så å vente 13,7 millioner år med å skape noen som kunne tilbe ham?
   Hvorfor skapte gud mennesket så dårlig at under halvparten av alle mennesker tror på ham?
   Hvorfor drepte han alle i syndefloden uten at det hjalp noe i det hele tatt?
   Hvorfor skapte gud djevelen? Han visste jo hva han ville komme til å gjøre.

   Det er tenking og åpenhet som har fått meg ti å stille alle disse spørsmålene. Hadde jeg ikke vært åpen, så hadde jeg, pga min kristen oppvekst, godtatt det jeg ble fortalt og fortsatt å tro på den kristne guden.

   Så nei, det er ingenting som tyder på at det finnes en gud.

   Slett
  2. Det er lett å se at du har hatt en negativ opplevelse av religion i din oppvekst og det er jo synd.
   Det er ikke lett å forstå alle ting her i verden, og det skal jeg på ingen måte påstå at jeg gjør, men jeg skal prøve å gi mitt svar på et par av spørsmålene dine.
   For det første: jeg tror ikke hele universet er skapt bare for oss på denne lille jorden. jeg holder det for trolig at det finnes mennesker også på andre planeter der ute. dette er jo også noe forskere er veldig intressert i å finne ut av.i et uendelig stort univers er det usannsynlig at bare en eneste planet skal være beboelig.
   For det andre. "hvorfor skapte gud Satan?" jeg tror ikke Gud skapte satan. Som jeg forstår biblen var det en person som befant seg i Guds nærhet som valgte å gjøre opprør mot Gud og ble Satan.
   Så kan man jo lure på hvorfor en allmektig Gud lot dette skje. jeg tror det var for at vi mennesker denne delen av vår eksistens som vi tilbringer her på jorden skal erfare å bli påvirket av to motstridende krefter og så må vi ta valg hver eneste dag om hva vi ønsker å gjøre. Det er disse valgene som til syvende og sist dømmer oss fordi de former hvem vi har blitt.

   Slett
  3. Hvorfor skal vi dømmes?
   Hvorfor ble vi ikke skapt direkte inn i himmelen?
   Er livet her på jorden en "test" på om vi er gode nok for evigheten?
   Vet ikke gud det når han skaper oss?

   Klart gud skapte satan. Har ikke gud skapt alt?

   Slett
 94. Ja det ble i alle fal en heftig diskusjon rundt dette. Religion er et følsomt og personlig tema. je gkan se mellom linjene at mange har hatt dårlige erfaringer med religiøse mennesker. da er det viktig å tenke på at man ikke alltid kan dra alle over en kam.

  Jeg tenkte igår at nå vet jeg litt hvordan innvandrere føler seg når en av deres landsmenn har gjort noe dumt og de alle blir stemplet.
  Jeg skal ikke stikke under en stol at det har vært hardere enn jeg trodde å få så mye negativ oppmerksomhet, men jeg prøver å ikke ta det personlig ettersom dere som skriver ikke kjenner meg personlig.

  jeg mente absolutt ikke å prakke min religion på noen, jeg bare skrev om noe som gjorde meg glad for det er det denne bloggen handler om, hva som har gjort meg glad hver dag, og så ble den tilfeldigvis lagt ut på vg.

  Jeg ser at det jeg skrev om 22. juli krenket noen og det beklager jeg. Selvfølgelig kunne han latt være å gjøre det han gjorde uten å tro på Gud også. jeg vet alt for lite om ham til å si hva som gikk galt i hans liv. Jeg mener bare at p ågenerelt grunnlag så ville et menneske som følte seg fylt av kjærlighet ikke ha lyst til å skade andre.

  SvarSlett
  Svar
  1. Ikketroende kan være fylt av kjærlighet på samme måte som troende, kanskje oftere mot et medmenneske enn en usynlig venn riktignok, men den intense følelsesmessige tilknyningen du føler til gud, kan andre føle i forhold til så uendelig mange andre ting.

   At du tok opp 22/7 krenker ikke meg på noen måte, jeg fant det bare litt ironisk:-) Og dermed uheldig i forhold til ditt budskap.

   Ikke ta det negativ personlig, men kanskje til ettertanke? For å sette det i perspektiv, å si til en ikketroende at han kan bli kjent med gud på et personlig plan, er det samme som å si -du kan bli kjent med julenissen på et personlig plan. -det gir ingen mening.

   Slett
 95. Ikke spesielt rettet mot noen enkeltstående kommentar, eller for å provosere de som ikke tror, men generelt til spørsmålet om (hvordan) man kan oppnå kunnskap om Gud. Forhåpentligvis til glede for dem som undrer litt.

  "Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av seg selv, søker sin egen ære. men den som søker hans ære som har sendt ham, er sannferdig" (Joh. 7:16-18)

  Ronald T. Halvorsen siterte David O. McKay, religiøs leder, som har sagt om denne oppskriften, dette «er den enkleste test som kan gi kunnskap til et menneske om ting som menneskesinnet kan fatte. Å gjøre noe, la det bli en del av deg selv, vil overbevise deg om hvorvidt det er godt eller dårlig. Du vil kanskje ikke kunne overbevise meg om det du vet, men du vet det fordi du har etterlevd det.»
  (McKay, David O., «What Is Eternal Life?» Instructor, mars 1968, s. 97, sitert i Halvorsen, Ronald T., "Jeg står for døren å banker", oktober 2004, se http://classic.lds.org/conference/talk/display/0,5232,23-20-500-11,00.html)

  SvarSlett
  Svar
  1. takk for den insiktsfulle komentaren!

   Slett
 96. Takk for ditt fine innlegg.

  SvarSlett
 97. Gud's fred og barmhjertighet være over deg,

  Jeg leste det du skrev. Jeg kan si at jeg ikke kan tenke livet mitt uten troen i Gud. Jeg har levd flere år av mitt liv med Koranen i skapet uten å åpne den. Jeg ber Gud om å tilgi meg for det. Livet mitt før var ikke liv. Jeg så men ikke så, jeg pustet, gikk osv men hjertet var død.

  Jeg tror at Gud er nær den som gjør godt, og dem som tror på Ham. Han lover å beskytte dem og lyse deres vei.

  Det finnes bevis på Guds eksistens, i vitenskapelig og matimatiske form. Det kan ses for eksempel med hensyn til strukturen av kap nr 1 i Koranen, kapittelet som summerer hele troen.

  Artikkel og solid bevis her:

  http://www.quranwonders.com/2009/10/03/id/34

  SvarSlett
 98. Tusen takk for en støttende komentar!
  det er fint å kunne dele troen på Gud selv om vi ikke kaller ham det samme. jeg fikk ikke linken til å virke helt, men leste det første kapitlet i Koranen på den siden jeg kom til. jeg forstår at det er en del av de daglige bønnene. Jeg synes det var en vakker måte å henvende seg til Gud på.

  SvarSlett
 99. Gud's fred og barmhjertighet være over deg,

  Det første kap i Koranen tilsvarer hele Koranen (i følge en saying av prophet Muhammad, peace be upon Him). Det sies også at den samt med vers nr 255 av kap 2, de to siste versene av kap 2 og vers nr 18 i kap 3 ble åpenbart og sendt ned til jorden fra rett under Guds trone.

  Kap nr. 1 har 17 navn (som den tilstrekkelige, Boks mor, nøkkelen, helbredelsen, Koranen og andre) og vi leser den minst 17 ganger i de daglige bønnene.

  Gud sier dette i Koranen (Oversatt av Einar Berg):

  "Si: «Dere skriftens folk, kom til et ord som vi har felles: ’Vi tilber bare Gud! Vi gir Ham ingen medguder, og ingen av oss har andre herrer enn Gud!’» Hvis de vender ryggen, si: «Vær vitne til at vi har hengitt oss til Gud!»" (3:64)

  skriftens folk (Ahl Al Kitab): Kristne og Jøder

  Gud sier i Koranen også:

  "Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet." (49:13)

  SvarSlett