tirsdag 15. mai 2012

en nydelig tale

Jeg leste litt i dag i en tale som Jeffery R Holland holdt på den siste verdensomspennende konferansen for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Jeg husket at jeg likte den, men hadde glemt litt av hva den handlet om. Da jeg leste den igjen ble jeg minnet om hva som hadde berørt meg. talen er basert på lignelsen om arbeiderene som blir leid til ulikt tidspunkt av dagen, men som alle får samme lønn. (Matteus, 20:1-15)
Han snakker om flere aspekter ved lignelsen, men det som gjorde størst inntrykk på meg var hans siste punkt.

Denne lignelsen – som alle lignelser – handler egentlig ikke om arbeidere eller lønn, mer enn de andre handler om sauer og geiter. Dette er en historie om Guds godhet, hans tålmodighet og tilgivelse, og om vår Herre Jesu Kristi forsoning. Det er en historie om raushet og medfølelse. Det er en historie om nåde. Den understreker den tanke jeg hørte for mange år siden, at det Gud liker best ved å være Gud, må være gleden over å være barmhjertig, spesielt mot dem som ikke forventer det, og ofte føler at de ikke fortjener det.Jeg vet ikke hvem i denne enorme forsamlingen som trenger å høre budskapet om tilgivelse i denne lignelsen, men uansett hvor sent dere tror det er, hvor mange sjanser dere tror dere har gått glipp av, hvor mange feil dere føler at dere har gjort eller talenter dere tror dere ikke har, eller uansett hvor langt fra hjem og familie og Gud dere føler at dere har reist, vitner jeg om at dere ikke har reist utenfor rekkevidden av guddommelig kjærlighet. Det er ikke mulig for dere å synke lavere enn det uendelige lys av Kristi forsoning skinner.

Jeg synes det er så vakkert uttrykt om Guds uendelige kjærlighet, og det gjør meg glad å lese det.
Du kan høre talen i sin helhet her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar