mandag 15. desember 2014

12. desember

 5 Og slik blir kjødet underkastet Ånden — eller Sønnen Faderen, som er én Gud —utholder fristelse og gir ikke etter for fristelsen, men han lar seg spotte og piske og bli utstøtt og vraket av sitt folk.
  6 Og etter alt dette, og etter å ha utført mange mektige mirakler blant menneskenes barn, skal han føres bort, ja, akkurat som Jesaja sa: Og lik et får som tier når de klipper det, så opplot han ikke sin munn. 
  7 Ja, akkurat slik skal han føres bort, korsfestes og drepes, så kjødet blir underkastet døden, og Sønnens vilje blir oppslukt av Faderens vilje.
  8 Og slik bryter Gud dødens bånd, da han har seiret over døden og gir Sønnen makt til å gå i forbønn for menneskenes barn — 
  9 og har fart opp til himmelen og har inderlig barmhjertighet, er fylt av medlidenhet mot menneskenes barn, står mellom dem og rettferdigheten, har brutt dødens bånd, påtatt seg deres synder og deres overtredelser, har forløst dem og tilfredsstilt rettferdighetens krav.

Jeg finner stor trygghet i at han står mellom meg og rettferdigheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar