mandag 8. desember 2014

8. desember

  26 Og nå, mine elskede brødre, vil jeg dere skal komme til Kristus, som er Israels Hellige, og ta del i hans frelse og hans forløsnings kraft. Ja, kom til ham, ofre hele deres sjel som et offer til ham og vedbli i faste og bønn og hold ut til enden, og så sant Herren lever, vil dere bli frelst. (Omni, 1:26)

Hva betyr det å ofre sin sjel? Jeg tror det betyr å helhjertet prøve å følge hem, å rette vår vilje etter hans og gi opp egoistiske tanker og ønsker. Jeg er absolutt ikke helt der ennå, men heldigvis har vi forløsningens kraft til å hjelpe oss på veien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar