tirsdag 2. desember 2014

2. desember

   26  Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar