fredag 19. desember 2014

19. desember

På denne mektige og kjærlige måten presenterer den oppstandne Kristus seg selv: 

14 Ja, sannelig sier jeg dere, hvis dere vil komme til meg, skal dere få evig liv. Se, min barmhjertighets arm er utrakt mot dere, og hver den som vil komme, ham vil jeg ta imot, og velsignet er de som kommer til meg.
  15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg skapte himlene og jorden og alle ting som i dem er. Jeg var hos Faderen fra begynnelsen av. Jeg er i Faderen og Faderen i meg, og i meg har Faderen herliggjort sitt navn.
  16 Jeg kom til mitt eget, men mine egne tok ikke imot meg. Og Skriftene om mitt komme er oppfylt.
  17 Og alle som har tatt imot meg, har jeg latt bli Guds sønner, og det vil jeg la skje med alle som tror på mitt navn, for se, forløsningen kommer ved meg, og i meg er Moseloven oppfylt.
  18 Jeg er verdens lys og liv. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden.
  19 Og dere skal ikke mer ofre til meg ved blodsutgytelse. Ja, deres ofringer og brennoffer skal avskaffes, for jeg vil ikke godta noen av deres ofringer og brennoffer.
  20 Og som offerf til meg skal dere ofre et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Og den som kommer til meg med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, ham vil jeg døpe med ild og med Den Hellige Ånd, liksom lamanittene, fordi de hadde tro på meg da de ble omvendt, og ble døpt med ild og med Den Hellige Ånd — men de visste det ikke.
  21 Se, jeg har kommet til verden for å bringe verden forløsning, for å frelse verden fra synd. 
  22 Derfor, den som omvender seg og kommer til meg som et lite barn, ham vil jeg ta imot, for slike hører Guds rike til. Se, for slike har jeg satt mitt liv til og har tatt det igjen. Omvend dere derfor og kom til meg, alle jordens ender, og bli frelst. (3. Nephi, 9:14-22)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar