mandag 15. desember 2014

15. desember

dagens skriftsted handler om at troen på Kristus kan gi kraft. I Alma og Amuleks tilfelle var det fysisk kraft, men jeg tror at det oftere er psykisk kraft til å bære det vi må bære av og til.

  26 Og Alma ropte og sa: Hvor lenge skal vi tåle disse store plager, O Herre? O Herre, gi oss styrke ifølge den tro vi har på Kristus, ja, så vi kan bli befridd. Og de sprengte repene som de var bundet med, og da folk så dette, begynte de å flykte, for frykten for å bli ødelagt var kommet over dem.
  27 Og det skjedde at deres frykt var så stor at de falt til jorden og ikke nådde frem til fengslets utgangsdør. Og jorden rystet kraftig, og fengslets vegger revnet i to så de falt til jorden, og den øverste dommer og de lovkyndige og prestene og lærerne som hadde slått Alma og Amulek, ble drept da fengslet raste sammen.
  28 Og Alma og Amulek kom ut av fengslet, og de var ikke skadet, for Herren hadde gitt dem kraft ifølge den tro de hadde på Kristus. Og de kom straks ut av fengslet og var løst fra sine bånd. Og fengslet hadde rast sammen, og enhver sjel innenfor fengslets vegger bortsett fra Alma og Amulek var drept, og straks kom de inn i byen. (Alma 14: 26-28)

1 kommentar: