mandag 15. desember 2014

Under over alle under

I dag hadde vi vår siste jul i toner konsert. Den var i vårt kirkebygg på romerike sammen med Nes bygdekor. En av de tingene jeg likte best med konserten var en tekst skrevet av Idar Røsaker som jeg har fått tillatelse til å dele her på bloggen.

Maria og Josef står reiseklare i den lille byen Nasaret. En krevende tur på flere dager ligger fremfor dem før de kan frem til Betlehem der forfedrene deres kommer fra.
Fordi Josef er etterkommer av David, må de helt til Betlehem for å skrive seg inn i manntallet.
En siste gang snur de seg for å få et glimt av hjembyen. De fleste som bor der er jøder av Davids-slekten. De har kommet dit fra Babylon for flere generasjoner siden. De har slått seg ned på dette stedet oppe i Galileas fjell, mens de venter på at en fra deres egen slekt, Davids-slekten, skal komme med trøst for Israel.
De har tatt nøye vare på listene over slekten sin, og de har bevart håpet om at det er fra deres slekt Messias skal komme. Han skal likevel ikke fødes i Nasaret, men i Betlehem.
Etter å ha vandret en stund, kan de skimte Tabor-fjellet i det fjerne.
Ruten de skal følge går like ved landsbyen Nain som ligger sør for dette fjellet.
Så er det videre mot Jordan-dalen og Jordan-elven, korteste vei først til Jerusalem og så til Betlehem. Fra Jeriko starter stigningen opp mot Jerusalem der Marias foreldre Joachim og Anna bor.
Så skimter de Jerusalem med templet i det fjerne. Nå gjenstår bare de siste kilometerne før de kan dra videre i sørøstlig retning ut fra Jerusalem.
Det er mange mennesker ute på veien, og mange ganger må de vente og gi plass for flokker av mennesker og dyr. det høres et konstant ståk av folk som prater, dyr som tramper, breker og klager sin nød. Det ligger en egen eim over flokkene på veien, møkk, krydder og svette.
Snart når de frem til reisens mål, Betlehem. De stanser, slik tradisjonen er, like før byen ved Rakels grav-minnesmerket over en av Israels fire mødre. Maria og Josef legger noen stener på graven slik skikken er.Trette men glade når Maria og Josef endelig frem til Betlehem. De har klart den lange reisen. Maria som snart skal føde blir fylt av en stille undring. Noe sier henne at den allmektige ikke har glemt sitt folk. Og hun. Maria, skal spille en viktig rolle i den allmektiges plan.

Under over alle under

Ut fra Nasaret de vandret, Josef med sin stav i tro.
Høyt på eselet, Maria, i en egen opphøyd ro.
Under over alle under, Josef går i kjærlighet
Under over alle under, Josef tror, Maria vet.

Josef går i egne tanker, mange ting er sagt skal skje
Vil den lille bli en konge? Vil han bringe verden fred?
Under over alle under, eng'len kom til ham med bud
Under over alle under, eng'len sa han kom fra Gud.

Mange var Marias tanker, snart blir drømmer virk'lighet
Åpenbaringer og løfter, barnet født i kjærlighet
Under over alle under, oppfylt blir profetens ord
Under over alle under, snart blir hun vår frelsers mor

Så kom tiden for Maria, det var nå det skulle skje
Herberget var fylt til randen, stallen ble hans fødested
Under over alle unde, Kongers konge kom til jord
Under over alle under, engler sang så høyt i kor

Under over alle under, alt er blitt som skriftens ord
Under over alle under, Kongen er blitt født til jord
Under over alle under, gleden er så stor så stor
Under over alle under, frelse tilbys den som tror.

Idar Røsaker

1 kommentar: