mandag 15. desember 2014

13. desember

I dag var det Luciadagen, og det er en av de dagene da jeg savner å bo i Sverige. jeg savner ordentlige Lucia-tog med de spesielle sangene som hører til. I dag fikk jeg i alle fall en liten smakebit da vi hadde et svenskinspirert Lucia-tog som del av jul i toner konserten i Nes kirke.

Her kommer dagens skriftsted. En favoritt fra Almas bok som handler om at tro på Kristus fører til en forvandling i hjertet.

  7 Se, han forandret deres hjerter, ja, han vekket dem opp av en dyp søvn, og de våknet opp for Gud. Se, de var omgitt av mørke, men likevel ble deres sjeler opplyst av det evige ords lys. Ja, de var bundet med dødens bånd og helvetets lenker, og en evig fortapelse ventet dem.
  8 Og nå spør jeg dere, mine brødre: Ble de ødelagt? Se, jeg sier dere: Nei, det ble de ikke.
  9 Og videre spør jeg: Ble dødens bånd brutt og helvetes lenker som de var bundet med, ble de løst? Jeg sier dere: Ja, de ble løst, og deres sjel svulmet, og de sang om den forløsende kjærlighet. Og jeg sier dere at de er frelst.
  10 Og nå spør jeg dere: På hvilke betingelser er de frelst? Ja, hvilke grunner hadde de til å håpe på frelse? Hva er årsaken til at de ble løst fra dødens bånd, ja, og også fra helvetes lenker?
  11 Se, jeg kan fortelle dere — trodde ikke min far, Alma, de ord som ble forkynt ved Abinadis munn? Og var ikke han en hellig profet? Talte ikke han Guds ord, og trodde ikke min far, Alma, dem?
  12 Og som følge av hans tro fant en mektig forandring sted i hans hjerte. Se, jeg sier dere at alt dette er sant.
  13 Og se, han forkynte ordet til deres fedre, og en mektig forandring fant også sted i deres hjerter, og de ydmyket seg og satte sin lit til den sanne og levende Gud, og se, de var trofaste til enden, derfor ble de frelst.
  14 Og se, nå spør jeg dere, mine brødre i kirken: Er dere blitt åndelig født av Gud? Har dere fått hans bilde i deres ansikter? Har dere erfart denne mektige forandring i deres hjerter?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar