onsdag 3. desember 2014

3. desember

Jeg gleder meg daglig over å føle den Hellige Ånd bekrefte gode og sanne ting for meg samt gi meg trøst og fred når det er nødvendig. Virkelig en av Guds store gaver til oss mennesker. 
 11  Og Faderen sa: Omvend dere, omvend dere, og bli døpt i min elskede Sønns navn. 
   12  Og Sønnens røst kom også til meg, og han sa: Den som døpes i mitt navn, til ham vil Faderen gi Den Hellige Ånd, som til meg. Derfor, følg meg, og gjør de ting som dere har sett meg gjøre. 
   13  Derfor vet jeg, mine elskede brødre, at hvis dere følger Sønnen av hele deres hjerte, ikke viser falskhet og hykleri for Gud, men med ærlig hensikt omvender dere fra deres synder og vitner for Faderen at dere er villige til å påta dere Kristi navn ved dåp, ja, ved å følge deres Herre og Frelser ned i vannet i overensstemmelse med hans ord, se, da skal dere motta Den Hellige Ånd. Ja, da kommer dåpen med ild og med Den Hellige Ånd, og da kan dere tale med englers tunge og prise Israels Hellige.(2 Ne, 31: 11-13)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar