onsdag 10. desember 2014

9. desember

5 For se, tiden kommer og er ikke langt borte da Herren Den Allmektige, som regjerer, som var og er fra all evighet til all evighet, med kraft skal komme ned fra himmelen blant menneskenes barn og skal bo i et jordisk tabernakel og skal gå ut blant menneskene og utføre mektige mirakler, som å helbrede de syke, oppreise de døde, få de lamme til å gå, de blinde til å se og de døve til å høre og helbrede alle slags sykdommer.
  6 Og han skal drive ut djevler, eller de onde ånder som bor i menneskenes barns hjerter.
  7 Og se, han skal bli utsatt for fristelser og legemlig smerte, sult, tørst og utmattelse, endog mer enn et menneske kan tåle, uten at det forvolder døden. For se, det kommer blod fra hver pore, så store skal hans kvaler være for hans folks ugudelighet og avskyeligheter.
  8 Og han skal kalles Jesus Kristus, Guds Sønn, himmelens og jordens Fader, Skaperen av alle ting fra begynnelsen av. Og hans mor skal kalles Maria.
  9 Og se, han kommer til sine egne for at frelse kan komme til menneskenes barn ved tro på hans navn. Og selv etter alt dette skal de betrakte ham som et menneske og si at han er besatt av en djevel, og skal piske ham og skal korsfeste ham.
  10 Og han skal stå opp fra de døde den tredje dag. Og se, han står for å dømme verden, og se, alt dette gjøres for at en rettferdig dom skal komme over menneskenes barn. (Mosiah, 3: 5-10)

Jeg lurer av og til på om jeg ville forstått hvem han var hvis jeg hadde levet på Jesu tid. Hadde jeg vært mottagelig for hans budskap?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar