fredag 19. desember 2014

18. desember

  12 og så dere også kan ha kjennskap til Jesu Kristi komme, han som er Guds Sønn, himmelens og jordens Fader, Skaperen av alle ting fra begynnelsen av, og så dere kan kjenne til tegnene på hans komme for å kunne tro på hans navn.
  13 Og hvis dere tror på hans navn, vil dere omvende dere fra alle deres synder, så dere derved kan få forlatelse for dem på grunn av det han har gjort.(Helaman, 14:12-13)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar